Wp/cop/ϫⲓⲛϩⲓϣⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲑⲙⲁⲥⲛⲟⲩϯ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ϫⲓⲛϩⲓϣⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲑⲙⲁⲥⲛⲟⲩϯ

ⲡⲓϫⲓⲛϩⲓϣⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲑⲙⲁⲥⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲣⲁⲟⲩⲱ ⲛ̀ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲁⲓ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲱϣ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲉⲑⲙⲁⲥⲛⲟⲩϯ ϯⲙⲏⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

ⲟⲩⲗⲓⲙⲏⲛ ⲛ̀ⲅⲩⲯⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓϫⲓⲛϩⲓϣⲛⲛⲟⲩϥⲓ ϧⲉⲛ ϣⲓϩⲏⲧ