Wp/cop/ϫⲉⲟⲩϩⲁⲣ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲥⲓⲕⲓⲗⲓⲁ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ϫⲉⲟⲩϩⲁⲣ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲥⲓⲕⲓⲗⲓⲁ

ϫⲁⲟⲩϩⲁⲣ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲥⲓⲕⲓⲗⲓⲁ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: جوهر الصقلى) ⲡⲉ ⲟⲩⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ. ⲁⲩⲙⲁⲥϥ ϧⲉⲛⲟⲩⲙϩⲱⲟⲩⲓ `ⲛⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ϧⲉⲛⲥⲓⲕⲓⲗⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛⲧⲉϥⲙⲉⲧⲁⲗⲁⲩ ⲁϥⲉⲣⲃⲱⲕ `ⲛⲧⲉ ⲥⲁⲡⲓⲣ ⲁⲗϥⲁⲧⲁ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ⲁⲩⲧⲏⲓⲧϥ ⲉⲡⲁⲗϧⲁⲗⲏϥⲁ `ⲛⲣⲉⲙⲛϥⲁϯⲙⲁ ⲓⲥⲙⲁⲓⲗ ⲁⲗⲙⲁⲛⲥⲟⲩⲣ. ϧⲉⲛⲡⲓⲥⲏⲟⲩ `ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲡⲁⲗϧⲁⲗⲏϥⲁ ⲁⲗⲙⲟⲩⲓⲍ ⲁϫⲁⲟⲩϩⲁⲣ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛⲥⲓⲕⲓⲗⲓⲁ ⲉⲣⲗⲁⲥⲁϧ ⲛⲉⲙⲗⲁⲙⲏϣ `ⲛⲧⲉ ⲡⲓϫⲟⲙ `ⲛⲣⲉⲙⲛϥⲁϯⲙⲁ. ⲁϥⲉⲣⲇⲁⲙⲁⲍⲓⲛ ⲛ̀ⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲉⲙⲉⲛⲧ ⲛⲉⲙ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉϯⲙⲉⲧⲁⲗⲭⲁⲗⲏⲃ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲥⲁⲗⲭⲁⲗⲏⲃ ⲁⲗⲙⲟⲩⲉⲓⲍⲗⲓϯⲛⲁⲗⲗⲁ. ⲛⲉ ⲡⲓⲟⲩⲃⲉⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 973.

ⲡⲓⲣⲁⲛEdit

ⲁⲩϯⲣⲉⲛϥ ⲛⲓⲕⲉⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲥⲓⲕⲓⲗⲓⲁ (ⲁⲗⲥⲓⲕⲓⲗⲓ), ⲡⲓⲥⲕⲗⲁⲃⲟⲥ (ⲁⲗⲥⲉⲕⲗⲉⲡⲓ), ⲡⲓⲣⲱⲙⲉⲟⲥ (ⲁⲗⲣⲟⲩⲙⲓ) ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲕⲉⲧⲓⲧⲗⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲡⲓϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ (ⲁⲗⲭⲁⲧⲓⲃ) ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲣⲉϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ (ⲁⲗⲕⲁⲓⲇ).