Wp/cop/ϩⲱⲡⲓ (ⲛⲟⲩϯ)

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ϩⲱⲡⲓ (ⲛⲟⲩϯ)

ϩⲱⲡⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲟⲩϯ `ⲛⲓⲁⲣⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ.

ϩⲱⲡⲓ

ⲣⲉⲛϥ

edit
`ⲙⲡⲓⲥϧⲁⲓ `ⲛϯⲙⲉⲑⲛⲟⲩϯ ⲣⲉⲛϥ ⲡⲉ
V28a
Q3 Z4
N23N35A
ⲁϫⲓ ḥāpī. `ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲕⲩⲡⲧⲁⲓⲟⲛ ⲡⲓⲣⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ ϩⲱⲡⲓ.

ϣⲉⲙϣⲏⲧϥ

edit

ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϣⲁⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲉⲣⲉⲛϥ ⲡⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲓ `ⲛϩⲱⲡⲓ (ϣⲁⲓ).