Wp/cop/ϣⲉ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲭⲏⲙⲓ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ϣⲉ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲭⲏⲙⲓ

ⲡϣⲉ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲟ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲛ (ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲛ 2:13-23) ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲙ ⲉⲧϧⲟⲡⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓϫⲓⲙ ⲙ̀ⲡϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲅⲟⲥ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉⲓⲱⲥⲏⲫ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲫⲱⲧ ⲉⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲅⲓⲁ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲁⲙⲉⲣⲱϯ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϥ̀ⲛⲁⲕⲟⲧϥ ⲉϧⲟⲑⲃϥ.

ⲡⲓϩⲓⲕⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡϣⲉ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙϩⲱⲟⲩⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓ⳥ ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲭⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲡⲉⲗⲉⲱⲛ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ

ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁϩϯ ϫⲉ ϯⲙϩⲱⲟⲩⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁϥϩⲓ ⲕⲱϯ ⲉⲃⲟⲗ ϯⲙⲟⲛⲏ ⲛ̀ⲥⲟⲣⲁⲧ, ⲡⲧⲱⲟⲩ ⲛ̀ϩⲟⲥⲉⲙ, ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ, ⲡⲉⲣⲉⲙⲟⲩⲛ, ⲡⲟⲩⲃⲁⲥϯ, ϫⲉⲙⲛⲟⲩϯ, ⲫⲉⲗⲃⲉⲥ, ⲧⲥⲉⲙⲟⲩⲗⲟⲧ, ⲥⲓⲱⲟⲩⲧ, ⲥϧⲱⲟⲩ, ⲱⲛ ⲡⲉⲧⲫⲣⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲕⲉⲙⲁ. ϧⲉⲛ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓ⳥ ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲭⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲡⲉⲗⲉⲱⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲑⲉⲟⲇⲟⲕⲟⲥ ϯⲁⲅⲓⲁ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲃⲁⲃⲩⲗⲟⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ.