Wp/cnr/Šerbo Rastoder

< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Šerbo Rastoder

Prof. dr Šerbo Rastoder (Radmanci kod Petnjice, 13. avgust 1956) je crnogorski istoričar, akademik i univerzitetski profesor.

Biografija

edit

Prof. dr Šerbo Rastoder je rođen 13. avgusta 1956. godine u Radmancima, opština Petnjica. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Baru. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu — Odsijek za istoriju 1981. godine. Na istome fakultetu završio je postdiplomske studije i odbranio magistarski rad Jugoslovenska radikalna zajednica u Crnoj Gori 1935‒1939. u junu 1987. godine, da bi potom odbranio i doktorsku disertaciju pod naslovom Socijalno-ekonomski osnov političkih borbi u Crnoj Gori 1918‒1929. u junu 1993. godine. Mentor diplomskog, magistarskog rada i doktorske disertacije Šerba Rastodera bio je crnogorski i jugoslovenski istoričar dr Branko Petranović, profesor na Odsijeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Za svoj naučni rad, Šerbo Rastoder je dobio najviše državne nagrade i više drugih priznanja.

Gostujući je profesor i mentor na više stranih univerziteta. Redovni je profesor na Filozofskome fakultetu Univerziteta Crne Gore i Fakultetu političkih nauka. Bio je šef Studijskog programa za istoriju na Univerzitetu Crne Gore. Član je CANU, DANU i BANU.

Autor je više od dvadeset posebnih izdanja i oko 400 priloga, prikaza, rasprava.

Organizator je više međunarodnih naučnih skupova sa temama iz istorije, istorijske metodologije i antropologije. Osnovni predmet naučnog interesovanja Šerba Rastodera su istorija Crne Gore, istorija Bošnjaka/Muslimana, istorija Jugoslavije XIX i XX vijeka i teorijsko-metodološki problemi istorijske nauke.

Autor je i koautor više od dvadeset naučnih monografija, pisac pogovora više knjiga, koautor udžbenika istorije za gimnaziju, autor nekoliko univerzitetskih udžbenika, urednik i recenzent više od 80 posebnih izdanja, autor preko 200 naučnih priloga, članaka i rasprava i preko 200 prikaza, priloga, eseja, bilješki i osvrta. Urednik i koautor je Istorijskog leksikona Crne Gore. Organizovao je više međunarodnih naučnih skupova. Učestvovao je na izradi više projekata međunarodnog karaktera, okruglih stolova i tribina iz oblasti istorije, ljudskih prava, interetničkih odnosa, medija i kulture. Držao je predavanja o istoriji i multikulturi Crne Gore u više zemalja Zapadne Evrope, SAD i Turskoj.[1]

Glavni i odgovorni je urednik Almanaha.[2]

Društvena priznanja

edit
 • Nagrada oslobođenja Bara za naučni rad
 • Više zlatnih plaketa, diploma i drugih priznanja za naučni rad, autora najčitanije knjige, urednika izdavačke kuće
 • Trinaestojulska nagrada ‒ najviše crnogorsko državno priznanje za naučni rad
 • Jedan od 33 dobitnika priznanja „Eskišehir 2013“, asocijacije koja pokriva prostor od 320 miliona ljudi za doprinos u nauci i kulturi, koje se dodjeljuje intelektualcima iz čitavog svijeta[1]

Studije i monografije

edit
 • Dr Nikola Dobrečić, arcibiskup barski i primas srpski 1872‒1955, život i djelo, Prilog izučavanju istorije barske arcibiskupije, Mediteran, Budva 1991 (koautorsko djelo);
 • Životna pitanja Crne Gore 1918‒1929, Kulturni centar Bar, Biblioteka „Barski ljetopis“,Bar 1995;
 • Političke borbe u Crnoj Gori 1918‒1929, Zadužbina Andrejević, Biblioteka Disertatio, Beograd 1996;
 • Skrivana strana istorije, Crnogorska buna i odmetnički pokret 1918‒1929, I–IV, Zbornik dokumenata, Biblioteka Nidamentym, Bar 1997, Podgorica 2006;
 • Političke stranke u Crnoj Gori 1918‒1929, Conteco, Bar, 2006;
 • Janusovo lice istorije, Vijesti, Podgorica, 2007;
 • Uloga Francuske u nasilnoj aneksiji Crne Gore, prevod izdanja iz 1921, Conteco, Bar, 2001 (pogovor);
 • Petrovići u egzilu – suton jedne dinastije, CANU, Podgorica, 2002 (Poseban otisak iz Zbornika radova sa naučnog skupa „Dinastija Petrović Njegoš“, 227–301);
 • Udžbenik za IV razred gimnazije (koautor), Zavod za udžbenike, Podgorica, 2003;
 • Crna Gora u egzilu 1918‒1925, III, Istorijski institut Crne Gore, Almanah, Podgorica, 2004;
 • Istorijski leksikon Crne Gore I–V, Vijesti, Podgorica, 2006, urednik i koautor;
 • Istorija Crne Gore od najstarijih vremena do 2003. (koautor), Podgorica, 2006; History of Montenegro (koautor), Podgorica, 2006;
 • Crna Gora i velike sile, Podgorica, 2007 (koautor);
 • Историа Черногории, Подгорица 2009;
 • Historie du Montenegro des temps les plus anciens jusqua l independence, Coperation Luxembourg Montenegro, 2011;
 • Bošnjaci/Muslimani Crne Gore između prošlosti i sadašnjosti, Podgorica, 2010;
 • Begovi na granici, Resulbegovići od Novog, Trebinja do Ulcinja, Podgorica, 2011;
 • Kad su vakat kaljali insani, Šahovići 1924, Podgorica, 2011;
 • Buduća prošlost, Uvod u istoriju sa osnovama istorije istoriografije, Podgorica – Nikšić, 2011; Politički život u Crnoj Gori 1929–1941, 2012.[1]

Vanjske veze

edit

Reference

edit
 1. 1.0 1.1 1.2 CANU članovi: Šerbo Rastoder (Pristupljeno 21.08.2019.)
 2. Almanah/Šarbo Rastoder (Pristupljeno 21.08.2019.)