Wp/bbj/Chant-raliement

< Wp‎ | bbj
Wp > bbj > Chant-raliement


Chant de raliement Bandjoun

[Modifier]


Retour à la page

Titre

edit

Paroles

edit

'pə ̀ ghɔ̂ tə́ taḿ nə̂ dhə̂ guŋ ƴɔ́k ,

Cú’tə pǒ a lá’ pƴə̀ ,
pƴə́ dɔ pə́ guŋ ƴɔ́k ,

Guŋ ƴɔ́k bə́ guŋ Sǐ ,
Mo tsʉ́ shə́ m guŋ bê e gɔ pfʉ́. Mo yə ê lé tʉ̌ guŋ ƴɔ́k pə́ ,
lə́ pə́ də́ nʉ́nƴɔ́ tʉ́ ,

pƴə́ gɔ la’ pə́ pfʉ́ ,
pfʉ́ pə́ nwə́ nʉ́nƴɔ́'

Refrain

edit

Pƴə̌ bə́ shʉ́m gʉŋ,

bwɔ́k pə́ da’ ta’ ƴwə́ ,

nə̂ ŋkə̀nƴə̀ bwíŋbwíŋ ,

nə̂ nə bwíŋ guŋ ƴɔ́k pə̀ [bis]
Alphabet Ghɔmálá'
Un exemple de Chefferie Binam