Wp/akz/Láhwa iⁿfakopli

< Wp‎ | akz
Wp > akz > Láhwa iⁿfakopli
Iyyowwa aawikipàaθia hokfi Albaamo innaaɬiilka!
Anoimahaalo hastalli iⁿfakopli.


Wikipàaθia iⁿfakopli
Oolakàwiⁿa.

Oolakàwiⁿa ooli kostini kàwiⁿa akki ooli iⁿchokka fanaani. Ooli ónkaláhwa kàwiⁿa. Ooli wòdanti akki faittimaɬahkóyha aaandas ónka ooli mooton fanokchóoba 3,000 lokbaha obàala inkàawochòobaɬopotli ooli iisatalli. Himáakayáhmiiyon ooli nokchóni chokkanàasiiyyióstàaka aauʷpà. Ooli pòkochiyiiba fapòmili káwìdaj mooton fakánus kàwiⁿa. Mìnta holchifa faoolakàwiⁿa ooli kájnìapík (fatatkinnaaɬiilka: guinea pig, kàwiⁿa ooli fatatkinnaaɬiilka cavy)

--> Hicha iⁿfakopli.

Alabama 362 Article

All pages

All categories


Mafíhna Abàalichókkòoli imililla íkso iischoba ooli ionasikóopa iischoba náksok ooli onka chokoolichi aapàjθin, aaθín aa1917. Himáakaníhtaya, ooli 2,500,000 naani aapoolihchóstàakaawahtáɬɬàapi ihaani mooton hánnàali choba ihaanosi.

--> Hicha iⁿfakopli.


Wikipàaθia iyahooni
Albaamaha Ihaani
Apóota Holisso sobayka faokchaliiya
Innaaɬiilka Ponno
Yilinka Wikipàaθiapìiɬka