Wn/shn/Blinken ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် တိူဝ်ႇၵီႇ တႃႇငူပ်ႉငိ လွင်ႈၵႃႇၸႃႇ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > Blinken ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် တိူဝ်ႇၵီႇ တႃႇငူပ်ႉငိ လွင်ႈၵႃႇၸႃႇ

ဝၼ်းသဝ်၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 6၊ 2024

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
မိၵ်ႈမၢႆ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ပႃးလဵတ်ႈသတၢႆး
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
Blinken ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

Antony Blinken ဢၼ်ပဵၼ် ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈႁွတ်ႈထိုင်တီး ဝဵင်းဢိတ်ႇသ်တၼ်ႇပူႇလ် မိူင်းတိူဝ်ႇၵီႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉသေ မီးတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈတိူဝ်ႇၵီႇ Recep Tayyip Erdogan ယူႇ။

ဝၢႆးသေ ပၢင်တိုၵ်း ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ႁႃးမၢတ်ႉသ် ဢၼ်လႆႈတႄႇမႃး ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ ၼႆႉပဵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇတွၼ်ႈၵၢင် ထူၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသီႇ တႃႇ ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇသေ ပဵၼ်လွင်ႈၶတ်းၸႂ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢၼ်ၽွင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ် ဝၢႆးသိုၵ်း တီႈၵႃႇၸႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်လွင်ႈၶတ်းၸႂ်ပႃး တႃႇႁႂ်ႈၵိုတ်းသိုၵ်း ဢၼ်မႄႇၶႂၢၵ်ႇမႃးထိုင်ႇတီႈ သဵၼ်ႈသၢႆတၢင်းၼမ်ႉၵႃႉၵုၼ်ႇ တီႈ ပၢင်ႇလၢႆႇလႅင် လႄႈ လႄႇပႃႇၼွၼ်ႇ၊ တီႈၽင်ႇၽၢႆႇတူၵ်း ဢၼ်ဢိတ်ႇသရေးၶဝ်သိမ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ Blinken တေတိုၵ်းသူၼ်းထႅင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ တိူဝ်းပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼိူဝ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၸိူဝ်းမီးတီႈၵႃႇၸႃႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်တေႁိုင်ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆႉ ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ Blinken ၼႆႉ လႆႈလၢႆးငၢၼ်းဝႆႉ တႃႇၵႂႃႇႁွတ်ႈထိုင် တိူဝ်ႇၵီႇ၊ ၵရိတ်ႈ၊ ၵျေႃႇတၢၼ်ႇ၊ ၶႃႇတႃႇ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸဝ်ႈၾႃႉ ဢႃႇရၢပ်ႉ UAE၊ သၢဝ်ႇတီႇဢႃႇရေးဝီးယႃး၊ ဢီးၵျိပ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃႈ တီႈ ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ၽင်ႇပွတ်းတူၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် Martin Griffiths ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၼၼ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵႃႇၸႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢမ်ႇမီးတီႈမုင်ႈမွင်း၊ ပဵၼ်တီႈ လွင်ႈမုင်ႈမွင်းလူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေ ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၸူး ပွတ်းဢွၵ်ႇတွၼ်ႈၵၢင် ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈ ပွတ်းၵၢင် ၵႃႇၸႃႇ လႄႈ တီႈ ဝဵင်းပွတ်းၸၢၼ်း Khan Younis ၼၼ်ႉတႄႉ ပၢင်တိုၵ်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ။ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၵင်ႈဢိတ်ႇသရေး Yoav Gallant မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈတႄႉ တီႈ ၵႃႇၸႃႇပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် တိုၵ်ႉမီးယူႇ ႁူဝ်ႁဵင်မၼ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း edit