Wn/shn/ႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းထႆး 12 ၵေႃႉ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းထႆး 12 ၵေႃႉ

ဝၼ်းသဝ်၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 25၊ 2023

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
မိၵ်ႈမၢႆ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ပႃးလဵတ်ႈသတၢႆး
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
ၸွမ်းၽွင်းလူင် မိူင်းထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝိသိၼ်

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၽွမ်ႉၸႂ် တႃႇပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူဝ်ယိူဝ်ႇ သေ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး 12 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် တိၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းလွတ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈ သိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမၼ်းဝႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶဝ် တိုၵ်ႉၵႂႃႇႁွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းလွတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးဝႃႈ ၼႂ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတေလွတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပႃးဢမ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၼႄႉၼွၼ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶဝ်လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်တူဝ်ႈတၼ်း တႃႇၶိုၼ်းႁွင်ႉၶဝ်မႃးၶိုၼ်းမိူင်းထႆး ၼႆ ဢၼ်ပဵၼ် ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းထႆး Parnpree Bahddha-Nukara လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈၼၼ်ယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈတွၼ်ႈၸဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းထႆး Parnpree Bahiddha-Nukara လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ "လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး လႅပ်ႈတေလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး 23 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၼႆႉသေ ထၢၼ်ႈၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းထႆး ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈၼႄႉၼွၼ်းပၼ်လႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ငဝ်ႈငႃႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မႃးတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မႃးၵမ်းသိုဝ်ႈသေတႃႉ ဢမ်ႇပႆႇမီး လွင်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၸူး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၼင်ႇၵဝ်ႇ" ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸုမ်း ႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် လႆႈပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူဝ်ယိူဝ်ႇထႆး ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁပ်ႉဢဝ်ၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးတႄႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတူဝ်ယိူဝ်ႇထႆး ပေႃးတေလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢီႇရၢၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းမီး လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ယူႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၶေႃႈၽွမ်ႉၸႂ်ဝႃႈ ပေႃးႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် ပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူဝ်ယိူဝ်ႇ ဢၼ်တိၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉၼႆ ၽၢႆႇဢိတ်ႇသရေးၶဝ်ၵေႃႈ တေပွႆႇပၼ် ပႃႇလဵတ်ႈသတၢႆး ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတိၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉၼႆႈလႄ တီႈၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းမႃးတီႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇတွၼ်ႈၵၢင် ၼၼ်ႉဝႃႈဝႆႉႉတႄ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇ ၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေၸၢင်ႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်းတီႈ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးတီႈ ဢိတ်ႇသရေးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး လႆႈတၢႆ 39 ၵေႃႉသေ 23 ၵေႃႉတႄႉ လႆႈထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵႂႃႇၼႆ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းထႆး လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ငဝ်ႈငႃႇ edit