Wn/shn/ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း လုၵ်ႈၸုမ်းတပ်ႉ ဢိတ်ႇသရေး လႆႈတူၵ်းသုမ်း 24 ၵေႃႉ တီႈၵႃႇၸႃႇ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း လုၵ်ႈၸုမ်းတပ်ႉ ဢိတ်ႇသရေး လႆႈတူၵ်းသုမ်း 24 ၵေႃႉ တီႈၵႃႇၸႃႇ

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 23၊ 2024

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
မိၵ်ႈမၢႆ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ပႃးလဵတ်ႈသတၢႆး
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢိတ်ႇသရေး (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ၽၢႆႇဢိတ်ႇသရေးၶဝ် ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး 24 ၵေႃႉ လႆႈတူၵ်းသုမ်း ၵႂႃႇတီႈ ၵႃႇၸႃႇ ဝႃႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ တႄႇဢဝ် ၵၢၼ်ႁၢင်ႈသိုၵ်း တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ႁႃးမၢတ်ႉသ် ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁၢႆႉၸႃႉသေပိူၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ တပ်ႉသိုၵ်း ဢိတ်ႇသရေးယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး ဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်တပ်ႉၼမ်ႉ Daniel Hagari မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႉ ၵူၼ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ လူတ်ႉတႅင်ႉ ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်း တိူၵ်ႈသွင်လုၵ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး 21 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၶိူင်ႈမၢၵ်ႇၶဝ် လႆႈတႅၵ်ႇသေ တိူၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵူၼ်ႇပင်းသေ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈလွင်ႈပိုတ်ႇယိုဝ်းတၢင်ႇတီႈၵေႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး လႆႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇ သၢမ်ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၽွင်းလူင်ဢိတ်ႇသရေး ပႅၼ်ႇၸမိၼ်ႇၼေႇတၼ်ႇယႃႇႁု လႆႈၸီႉသင်ႇ တႃႇၵူတ်ႇထတ်း ပိူင်ပဵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ပိူင်ပဵၼ် မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈထူပ်းၺႃး ၼႂ်းၵႃႈ ဝၼ်းယၢပ်ႇယဵၼ်းသေပိူၼ်ႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈဢွင်ႇမၢၼ်ထိုင်တီႈသုတ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈႁတ်းငၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉပၼ် သၢႆၸႂ်ႁဝ်းၶႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃး တေဢမ်ႇၵိုတ်းယင်ႉ ပၢင်တိုၵ်း“ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၵင်ႈ ဢိတ်ႇသရေး Yoav Gallant ၵေႃႈ မၼ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈ သိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း X ဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢင်ၼႂ် ဢၼ်လႆႈၸဵပ်းၵႅၼ်းယၢပ်ႇယဵၼ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵႃႇၸႃႇ ၶဝ်ႈ ၸီးၸွႆးဝႃႈ ဢိတ်ႇသရေးၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်း ယူင်ႉသၢင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၼႆၼၼ်ႉ ၽၢႆႇဢိတ်ႇသရေးၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း တီႈ ၵႃႇၸႃႇပွတ်းၸၢၼ်းယူႇ။ တႄႇဢဝ် ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၸဵတ်းဝၼ်း ဢၼ် ဢိတ်ႇသရေးၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်းၼႂ်းၵႃႇၸႃႇ မႃးၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆ မီးၵႂႃႇ 25,295 သေ ၵူၼ်းလႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ တီႈဢေႇသုတ်း မီးယူႇ 63,000 ၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉလႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ပႃးလဵတ်ႈသတၢႆး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 85 ၼႆႉ လႆႈႁၢမ်းႁိူၼ်းႁၢမ်းယေးၵႂႃႇသေ တႃႇ သီႇပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈၼႆႉ လႆႈထူပ်း လွင်ႈဢိုပ်းယၢၵ်ႈဝႆႉယူႇၼႆ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉယူႇ။

ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း edit