Wn/shn/ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇတင်း ၸုမ်းမျၢၼ်ႇမႃႇတင်းသဵင်ႈ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇတင်း ၸုမ်းမျၢၼ်ႇမႃႇတင်းသဵင်ႈ

ဝၼ်းပုတ်ႉ၊ ဢေႇပရႄႇ 10၊ 2024

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝိသိၼ်

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ သၢႆငၢႆလႅၼ်လိၼ်မျၢၼ်ႇမႃႇသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ၸွမ်ၽွင်းလူင်လၢတ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်း ၸုမ်းတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် သဵတ်ႇထႃထဝိသိၼ် လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ မိူင်းထႆးၼႆႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈၵဝ်း ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း မျၢၼ်ႇမႃႇသေ တေ ယူႇၶိုင်ႈၵၢင်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင်လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဝႃႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ လႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ဢၼ်တေမီးၽွၼ်းလီလိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉ မၼ်းမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈ တီႈၼႃႈလိၼ်မျႃႉဝတီႇ ဢၼ်ပဵၼ် ဝဵင်းၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇသိၼ်ပိူင်လူင် တီႈ လႅၼ်လိၼ် ထႆး-မျၢၼ်ႇမႃႇ ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၽူႈၵွၼ်းၸုမ်းၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း လႄႈ တပ်ႉၸုမ်းမၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း မုင်ႉႁိူၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 600 ပၢႆ ဢၼ်မီးတီႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိၼ်ႇၵၢၼ်းၺီႇၼွင်ႇ တီႈႁိမ်းဝဵင်းမျႃႉဝတီႇၼၼ်ႉ လႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉသေ သၢႆငၢႆ ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇၵေႃႈ လႆႈပဵၼ် ဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇသဝ်းမႃးယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉၵေႃႈ သၢႆငၢႆတီႈၼႂ်းဝဵင်းမျႃႉဝတီႇၼႆႉ တိုၵ်ႉၼိမ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ၊ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸုမ်းတပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းယဝ်ႉသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် လုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၽၢႆႇထၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁပ်းဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃးယဝ်ႉၼႆ လုၵ်ႉတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈၼၼ်။ ၸုမ်းၽၢႆႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် လႆႈတိုၵ်းတေႃး တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇၼၼ်ႉသေ၊ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈဢဝ်တၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းသေ တိုၵ်းတေႃးတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈဝဵင်းဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမေႃႇလမႅၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ပၢင်တိုၵ်းမျႃႉဝတီႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇဢဝ် တရုၼ်းသေ တိုၵ်းတေႃးၼႆ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းပၢႆးၸၢင်ႈသျႃႇထူးဝေႃး တပ်ႉၽႄ ဢႄႇလ်ၽႃႇပႅတ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇဝႆႉယူႇ။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၼႆႉတႄႉ ၽၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝီႇဢူဝ်ႇဢေႇၵေႃႈ ပႆႇလႆႈၶေႃႈယိုၼ်ယၼ်သင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။


ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း edit