Wn/shn/ၶႄႇ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၵၢဝ်းလီၸၢၼ်း ၶဝ်သၢမ်မိူင်း ၽွမ်ႉၸႂ် တႃႇတႄႇၶိုၼ်းပၢင်ၵုမ်လူင်

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ၶႄႇ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၵၢဝ်းလီၸၢၼ်း ၶဝ်သၢမ်မိူင်း ၽွမ်ႉၸႂ် တႃႇတႄႇၶိုၼ်းပၢင်ၵုမ်လူင်

ဝၼ်းၸၼ်၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 27၊ 2023

ပၢင်ၵုမ် မိူင်းသၢမ်မိူင်း ၵၢဝ်းလီ-ၵျႃႇပၢၼ်ႇ-ၶႄႇ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

တီႈၼႂ်းၵႄႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်မိူင်း ၵၢဝ်းလီၸၢၼ်း၊ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ၶဝ် လႆႈတၢင်းၽွမ်ႉၸႂ် တႃႇၶိုၼ်းတႄႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် ဢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မိူင်းသၢမ်မိူင်းသေ တႃႇၶိုၼ်းတႄႇလႆႈ လွင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃး တီႈ ဝဵင်းပူႇသၢၼ်ႇ တီႈ မိူင်းၵၢဝ်းလီၸၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူမ်ႈဝႃႈ လႆႈၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ် တႃႇတႄႇၶိုၼ်း ပၢင်ၵုမ်ႇလူင် မိူင်းသၢမ်မိူင်း ၼႆသေတႃႉ တေၶိုၼ်းတႄႇႁဵတ်းမိူဝ်ႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉၸႂ် တႃႇမၵ်းမၢႆဝၼ်းမၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းသၢမ်မိူင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈပီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီ 2009 ၼၼ်ႉယဝ့်။ ၵဵဝ်ၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ် ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ပိုၼ်း ဢၼ်လႆႈပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈၽွင်းၵျႃႇပၢၼ်ၶဝ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးၼၼ်ႉလႄႈသင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၶႄႉၶဵင်ႇလၢႆးၵၢၼ် ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸိူဝ်းပဵၼ် လွင်ႈၶတ်းၸႂ် တႃႇမိူင်းသၢမ်မိူင်း ႁူမ်ႈသၢင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵမ်းၵမ်းလႆႈပႅတ်ႇလွၵ်ႇပႅတ်ႈလၢႆမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ် ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း သၢမ်ၵေႃႉ လႆႈထူပ်းၵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သီႇပီ ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် မိူင်းသၢမ်းမိူင်း မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းၵၢဝ်းလီၸၢၼ်း လႄႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၽၼ်ႈၵၼ်ၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈသင် ပၢႆးၽိင်ႈငႄႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ သင်ဝႃႈ မိူင်းသၢမ်မိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆ ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇသိၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်း မီးတႃႇ ႁူၵ်ႇပၢၵ်ႇ 25 တႃႇတင်းလူၵ်ႈယဝ်ႉ။

ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၵၢဝ်းလီၸၢၼ်း Park လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းလူင်တင်းသၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ် တႃႇႁႂ်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းသၢမ်မိူင်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶိုၼ်းတႄႇလႆႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထၢၼ်ႈတႂ်ႈၶဝ် လႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ Kamikawa ၵေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းလူင်တင်းသၢမ်ၵေႃႉ လႆႈၽွမ်ႉၸႂ် တႃႇၸဵဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းတႄႇပၢင်ၵုမ်လႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ၸဵဝ်းသုတ်း ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇသုတ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း edit