Wn/shn/ၵၢၼ်ႇပၼ်ၽၢင်ႉ ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ပူႇထိၼ်ႇ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ၵၢၼ်ႇပၼ်ၽၢင်ႉ ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ပူႇထိၼ်ႇ

ဝၼ်းသဝ်၊ ၸုၼ်ႇ 8၊ 2024

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
ဢွင်ႈတီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမႄႇရိၵ
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
Wn/shn/မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမႄႇရိၵ
Wn/shn/မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမႄႇရိၵ
ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈရတ်ႈသျႃး ဝလႃႇၻီႇမီႇရ် ပူႇထိၼ်ႇ

မိူဝ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ ၵိမ်ႇၸူင်ႇဢုၼ်း ၵႂႃႇဢႅတ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းရတ်ႈသျႃး မိူဝ်ႈသႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈပူႇထိၼ်ႇဝႆႉလႄႈ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈပူႇထိၼ်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၵႂႃႇ ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇယူႇ ၼႆ ဢၼ်ပဵၼ် ၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈရတ်ႈသျႃး Tass လႆႈဢဝ် ၶေႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းရတ်ႈသျႃး ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈ မေႇ 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈပၼ်ၽၢင်ႉဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈရတ်ႈသျႃး ဝလႃႇၻီႇမီႇရ် ပူႇထိၼ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉတေၵႂႃႇ ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ ၵိမ်ႇၸူင်ႇဢုၼ်း ၵႂႃႇဢႅတ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းရတ်ႈသျႃး မိူဝ်ႈသႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈပူႇထိၼ်ႇဝႆႉလႄႈ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈပူႇထိၼ်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၵႂႃႇ ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇယူႇ ၼႆ ဢၼ်ပဵၼ် ၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈရတ်ႈသျႃး Tass လႆႈဢဝ် ၶေႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းရတ်ႈသျႃး ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈ မေႇ 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တေၵႂႃႇဝၼ်းလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼႄႉၼွၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

လႆႈဢၢင်ႈဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း Andrey Rudenko သေ လုၵ်ႉတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈပူႇထိၼ်ႇၼႆႉ တေၵႂႃႇၵၢဝ်းလီႁွင်ႇသေဢမ်ႇၵႃး တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၵႂႃႇပႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ဝႅတ်ႉၼမ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇႁူႉလႆႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ပူႇထိၼ်ႇ တေၵႂႃႇၵၢဝ်းလီႁွင်ႇမိူဝ်ႈလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝီႇဢူဝ်ႇဢေႇ လႆႈတွင်ႈထၢမ် လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းရတ်ႈသျႃး ဢၼ်မီးတီႈ ၵၢဝ်းလီၸၢၼ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇတွပ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈရတ်ႈသျႃးၼႆႉ ဝၢႆးသေ ထူပ်းၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႇၸိင်းပိင်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶ်ျၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈမီးၶေႃႈလၢမ်းဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၶေႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းရတ်ႈသျႃးသေ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇဝီႇဢူဝ်ႇဢေႇ လႆႈတွင်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ ၸိုင် ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းဝႃႈ ရတ်ႈသျႃးၼႆႉ မၼ်းၶတ်းၸႂ် တႃႇႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵမ်ႉထႅမ်ၼိူဝ် လွင်ႈမၼ်းၶဝ်ႈတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းသေ ၽၢႆႇဢၼ်မႄႇရိၵၢၼ်ႇ ၸင်ႇလႆႈပၼ်ၽၢင်ႉ မိူင်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ပူႇထိၼ်ႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။


ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း

edit