Wn/shn/လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ယိုၼ်ယၼ် တႃႇယွၼ်ႇပၼ် ၶေႃႈမၵ်းၶၼ်ႈ ဝီႇသႃႇ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ယိုၼ်ယၼ် တႃႇယွၼ်ႇပၼ် ၶေႃႈမၵ်းၶၼ်ႈ ဝီႇသႃႇ

ဝၼ်းၽတ်း၊ မေႇ 30၊ 2024

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
ဢွင်ႈတီႈ မိူင်းထႆး
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
Wn/shn/မိူင်းထႆး
Wn/shn/မိူင်းထႆး
လၢၼ်ႉၵိၼ်ၸၢႆ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ၊ မိူင်းထႆး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈယိုၼ်ယၼ် တႃႇပၼ်ဝီႇသႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇၸိူဝ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉလႄႈ တႃႇသိုပ်ႇဢႃႇယုဝီႇသႃႇၶဝ်ႈမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇတီႈၵႆသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉၶူး၊ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်မီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇယုၵ်ႉသုင် ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးပိူင်လူင် မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး Chai Wacharonke လၢတ်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈ တႄႇဢဝ် လုၼ်ၸုၼ်ႇတေမႃးၼၼ်ႉသေ မိူင်း 57 မိူင်း ဢၼ်လႆႈၶႂၢင်းပၼ်ယူႇလႆႈ တႃႇ 60 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈတိူဝ်းလိူဝ်မႃးထိုင် 93 မိူင်းသေ မိူင်းဢၼ်ၶႂၢင်းပၼ် ဝီႇသႃႇႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေ တိူဝ်းပၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တေယွၼ်ႇပၼ် ဢၼ်လူဝ်ႇၶေႃႈၵမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢႃႇယုယႂ်ႇသေ လိုဝ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉသေ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵတ်းသေ လႆႈႁပ်ႉၶူးယဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃး တေ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ တႃႇယူႇၵႂႃႇထႅင်ႈၼိုင်ႈပီ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်ႈငႃႇ တိုဝ်ႉတၢင်းၵၢၼ်ငၢၼ်း လႄႈ ပဵၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ယႂ်ႇထိသုတ်းထူၼ်ႈသွင် တီႈ ဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ဝီႇသႃႇႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလုၵ်ႉဢဝ် သုၼ်ႇယူႇလႆႈ 30 ဝၼ်း ၶိုၼ်ႈသုင်တေႃႇထိုင် 60 ဝၼ်းသေ ယိူင်းဢၢၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈတိူဝ်းလႆႈ ၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇလႄႇ လႄႈ ႁႂ်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇ တိူဝ်းယႂ်ႇသုင်ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈၵၢၼ် တိတ်ႇၵျိတ်ႇတႄႇလ် လႄႈ ၸိူဝ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ 60 ဝၼ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ လႆႈသိုပ်ႇဢႃႇယုဝီႇသႃႇသေ မီးသုၼ်ႇယူႇလႆႈတေႃႇထိုင် 5 ပီ ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁိုင် 180 ဝၼ်း ၸင်ႇလႆႈသိုပ်ႇဢႃႇယု ဝီႇသႃႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈပီၼႆႉ ၶႅၵ်ႇလႄႇမိူင်း တင်းၵမ်ႇၽႃႇ ဢၼ်မႃးတီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 14 ၸုတ်း 3 လၢၼ်ႉသေ ၼႂ်းၵႃႈၼိုင်ႈပီၼႆႉ လႆႈမုင်ႈမွင်းဝႆႉဝႃႈ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီး 40 လၢၼ်ႉ ၼႆသေ ငိုၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈဢၢၼ်းဝႆႉ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈ 3.5 ထရီႇလီႇယႅၼ်ႇ ဝၢတ်ႇ (ပေႃႈဢဝ် ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇသွၼ်ႇဝႃႈ 95 ၸုတ်း 73 ပီႇလီႇယႅၼ်ႇ) ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။


ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း

edit