Wn/shn/ယွၼ်ႉမႆႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ တီႈမိူင်းထႆး ၵူၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 61 ၵေႃႉ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ယွၼ်ႉမႆႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ တီႈမိူင်းထႆး ၵူၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 61 ၵေႃႉ

ဝၼ်းသုၵ်း၊ မေႇ 10၊ 2024

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
ဢွင်ႈတီႈ မိူင်းထႆး
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
Wn/shn/မိူင်းထႆး
Wn/shn/မိူင်းထႆး
ရူတ်ႉတုၵ်ႉတုၵ်ႉ လႄႈ ထႅၵ်ႇသီႇ တီႈ မိူင်းထႆး

ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်းၼႆႉဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ သၢႆလူမ်းမႆႈလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈတၢႆၵႂႃႇ မီးယူႇ ဢမ်ႇယွမ်း 61 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2024 တေႃႇထိုၼ် လိူၼ်မေႇ 10 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ မႆႈၶမ်လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈတၢႆၵႂႃႇ မီးယူႇ 61 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2023 တင်းပီၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈတၢႆယွၼ်ႉ မႆႈၶမ်ၼႆႉ မီးမႃႈ 37 ၵေႃႉၵူၺ်း။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတၢႆမႃး ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတိုၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး တီႈထုင်ႉ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝူင်ႈဝၢင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တီႈပတ်ႉပိုၼ်ႉမိူင်းထႆးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မႆႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၽူၼ်လူမ်းမႃးၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆယၺဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႇပရႄႇ ၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းထႆး လႆႈယိၼ်းမႆႈႁႅင်းလူၼ်ႉလိူဝ်သေ တီႈ မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈမိူင်းလမ်းပင်း ၼၼ်ႉ တၢင်ႉလူမ်းမႆႈ မီးမႃးထိုင် 44.7 ၻီႇၵရီႇသႅၼ်ႇတီႇၵရဵၵ်ႉ၊ 111.6 ၾႃႇရိၼ်ႇႁၢႆႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ တေႃႇထိုင် ဝူင်ႈႁူဝ်လိူၼ်မေႇၼၼ်ႉ လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းမႆႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးယဝ်ႉ။ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၵေႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈတၢႆယွၼ်ႉ တၢင်းမႆႈ ၼႆႉ မီးယူႇ ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ႈၶဝ် လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇဝီႇဢူဝ်ႇဢေႇၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼၼ်။ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၽူၼ်လူမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈ လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ 28 ၼၼ်ႉ တၢင်ႉမႆႈၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထိုင် 44.8 ၻီႇၵရီႇသႅၼ်ႇတီႇၵရဵၵ်ႉ သေ ၼႂ်းၵႃႈၶၢဝ်းတၢင်ႈ 77 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် မႆႈလိူဝ်သုတ်းဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၽၢႆႇၽူၼ်လူမ်းဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႇပရႄႇၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈသိပ်းတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တၢင်ႉမႆႈ လႆႈသုင်ႁႅင်းလိူဝ်မႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇလူင် ဢုၼ်ႇမႆႈမႃးလႄႈ ရႃႇသီႇဢုတုၵေႃႈ ၽိတ်းၽူၼ်မႃးသေ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၽူၼ်လူမ်းၶဝ်ပၼ်ၽၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်လူမ်းမႆႈလတ်းၽႃႇၼႆႉ တေၸၢင်ႈၵႆႉၵႆႉပဵၼ်မႃး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမႄႇရိၵၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈရႃႇသီႇဢုတု ၽိတ်းပိူင်ႈလႄႈ တီႈၸႄႈမိူင်းပွတ်းၵၢင် လႄႈ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်လူမ်းပၼ်ၽၼ် ဢမ်ႇၵႆႉပဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လူမ်းပၼ်ႇၽၼ်လူင် ထူဝ်းပဝ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ၵႂႃႇလႄႈ လႆႈမီးလွင်ႈလုသုမ်းမႃးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။


ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း

edit