Wn/shn/မၢၵ်ႇပွင်းလူမ်းယုၵ်းယၵ်း လႄႈ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇၸၢၼ်း

< Wn‎ | shn
Wn > shn > မၢၵ်ႇပွင်းလူမ်းယုၵ်းယၵ်း လႄႈ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇၸၢၼ်း

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း၊ ၸုၼ်ႇ 4၊ 2024

ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၵၢဝ်းလီ ႁွင်ႇ လႄႈ ၸၢၼ်း

ၽၢႆႇသိုၵ်းၵၢဝ်းလီၸၢၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ်ၼၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ဢၼ်တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇ တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းၼိူဝ် လွင်ႈဢၼ်ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ ဢဝ်ယုၵ်းယၵ်းသႂ်ႇထူင် ႁွႆႈသႂ်ႇတီႈ ပွင်းလူမ်းမိၼ်သေ ပွႆႇတူၵ်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်း ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ Lee Sung Joon ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ ၸုမ်းၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် လၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ပေႃးဝႃႈၶေႃႈပူင်ၽၢႆႇၼိူဝ် တူၵ်းလူင်းမႃးၼႆ တေတွပ်ႇတႅၼ်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဝၢႆးသေ ၶေႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢဝ်းလီၸၢၼ်း တေ တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း ဢၼ်ဝႃးၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၼ်းတိတ်ႉၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇၶဝ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်တေ ဢမ်ႇသိုပ်ႇပွႆႇပွင်းလူမ်းမိၼ် ဢၼ်ပႃးထူင်ယုၵ်းယၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵၢဝ်းလီၸၢၼ်းၶဝ် ၵိုတ်းလွင်ႈသိုပ်ႇပွႆႇ ပွင်းလူမ်းမိၼ် ဢၼ်ပႃးၽိုၼ်လိၼ် သၢၼ်ၶတ်းၵၢဝ်းလီႁွင်ႇၼၼ်ႉၼႆ ၽၢႆႇၶဝ်ၵေႃႈ တေသိုပ်ႇပွႆႇ ပွင်းလူမ်းမိၼ် ယုၵ်းယၵ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

Lee Sung Joon ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၵၢဝ်းလီၸၢၼ်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈၼိူဝ် ၸုမ်းတူင်ႇၵူၼ်း ဢၼ်ပွႆႇပွင်းလူမ်းမိၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၵႃႈၶၢဝ်းတၢင်း ၸဵတ်းပီၼႆႉ ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ပွင်းလူမ်းမိၼ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶွင် ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇယဝ်ႉ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် ထတ်းသၢင်ဝႃႈတႄႉ ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇၶဝ် ယိူင်းဢၢၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇသေႃႇသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးလွင်ႈၸႂ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွၼ်ႇသႃႇဝေးတိပ်ႉၵၢဝ်းလီၸၢၼ်း ဝႆႉၼိူဝ် ပေႃႇလသီႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼိူဝ် ၵၢဝ်ႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈပႂ်ႉတူၺ်းၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ ၸူဝ်ႈၵႃႈ ပႆႇထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႆႇၵၢဝ်းလီႁွင်ႇၶဝ် တေတိူဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။


ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း

edit