Wn/shn/မျၢၼ်ႇမႃႇ 15 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၺွပ်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ၶွင်ႉမိပ်ႇၼူတ်ႈ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > မျၢၼ်ႇမႃႇ 15 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၺွပ်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ၶွင်ႉမိပ်ႇၼူတ်ႈ

ဝၼ်းၸၼ်၊ ဢေႇပရႄႇ 1၊ 2024

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
ဢွင်ႈတီႈ မိူင်းထႆး
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
Wn/shn/မိူင်းထႆး
Wn/shn/မိူင်းထႆး
ၶမ်ႈၶိုၼ်း ၵုင်းထဵင်ႈ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလႆႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႉမိပ်ႇၼူတ်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ဢင်ႇၵႄႇလ်ဢွပ်ႉၾ်“ ဢၼ်မီးတီႈ သုၼ်ၶၢႆၶူဝ်း တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဝင်ထွင်းလင် တီး ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶွင်ႉမိပ်ႇၼူတ်ႈ ႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ပၼ်လွင်ႈၸွႆႈသၢင်ႈၵႃႇမ ၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႃႈလိၼ်ၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းသေ လႆႈၺွပ်းၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 15 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ်ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ဢွၼ်ၵၼ်တိုင်ႇလၢတ်ႈ ၶွင်ႉမိပ်ႇၼူတ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈ သုၼ်ၶၢႆၶူဝ်း တီႈ ၼႃႈလိၼ် ဝင်ထွင်းလင် တီႈ ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇတိၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 15 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ်ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶ်ျ ဝၼ်းထိ 30 ၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဝင်ထွင်းလင်ၼၼ်ႉ မီးသုၼ်ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ဢေႃႈ။ တီႈသုၼ်ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇဝႆႉ ၶွင်ႉမိပ်ႇၼူတ်ႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပၼ်ၶၢဝ်ႇတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢဝ်ၶွင်ႉမိပ်ႇၼူတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ႁဵတ်းလွင်ႈၸွႆႈသၢင်ႈၵႃႇမ ၼႆလႄႈ ၽိူဝ်ႇ ပလိၵ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ 15 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ်ဝႂ်သင်ၼႆဢေႃႈ“။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶွင်ႉမိပ်ႇၼူတ်ႈႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ႁဵတ်းပႃးၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈတၢင်ႇမဵဝ်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတိူင်ႇလၢတ်ႈလႄႈ ၸင်ႇမီးလွင်ႈတိၺွပ်းၸိူင်ႉၼႆမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ႁႃႉ ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ မီးပႃးရ်ဢွၼ်ႇ ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ် လၵ်းႁဵတ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းမဵဝ်းၼၼ်ၵႂႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈဢၼ် ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၼမ်ၼၼ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃး ပဵၼ် ၶွင်ႉမိပ်ႇၼူတ်ႈၼႆသေတႃႉ၊ ပၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈတၢင်ႇမဵဝ်းၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၵူၼ်းထႆး ၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်း ဢမ်ႇပဵင်းၸႂ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတိူင်ႇလၢတ်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၵႂႃႈ။“

ၵူၼ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ 15 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ၶွင်ႉမိပ်ႇၼူတ်ႈၼၼ်ႉ တေဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈ ဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ်ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆသေ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶွင်ႉ ၵူၼ်းထႆး ဢၼ်ဢႃႇယုမီး 62 ပီၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸႂ်ႉၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၶွင်ႉမိပ်ႇၼူတ်ႈလႄႈ မၼ်းၵေႃႈ တေထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်လိူင်ႈၼႆ ပလိၵ်ႈၼႃႈလိၼ် ဝင်ထွင်းလင် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈၼၼ်ယူႇ။ လွင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိပ်ႇၼူတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇၶဝ်ႁဵတ်းပႃး ၵၢၼ်ၶၢႆတူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸွပ်ႇထတ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝူင်ႈဝၢင်ႈၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်ႇၽူတ်ႉသ်တီႈ သိုဝ်ႇသၢၼ်တူင်ႇၵူၼ်းမၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ၶွင်ႉမိပ်ႇၼူတ်ႈ ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမီး လွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၸိူင်ႉၼႆမႃးယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ လႆႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ၶွင်ႉမိပ်ႇၼူတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။


ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း edit