Wn/shn/ပလိၵ်ႈထႆး တိၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢၢၼ်းသူင်ႇၶိူင်ႈယိုဝ်းတရုၼ်း ၸူးမျၢၼ်ႇမႃႇ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ပလိၵ်ႈထႆး တိၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢၢၼ်းသူင်ႇၶိူင်ႈယိုဝ်းတရုၼ်း ၸူးမျၢၼ်ႇမႃႇ

ဝၼ်းသဝ်၊ မၢတ်ႉၶျ် 30၊ 2024

ၶိူင်ႈယိုဝ်း တရုၼ်း

တီႈလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ပႅင်းၵွၵ်ႉၽူတ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပလိၵ်ႈထႆးၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ တီႈ မႄႈသွတ်ႇ ပဵၼ်လိူင်ႈ လႆႈႁၼ်ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈယိုဝ်းတရုၼ်း မီးၼႂ်းမိုဝ်း ဢၼ်တေ ဢၢၼ်းသူင်ႇၸူးၼႂ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈယႂ်ႇ တပ်ႉပလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် Narrakorn Rueantip မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်လႆႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၵူၼ်း တေဢၢၼ်းဢဝ် ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈယိုဝ်းတရုၼ်း သူင်ႇၸူး မျၢၼ်ႇမႃႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ တိၺွပ်းၺႃး ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႈ တႃႇသူင်ႇၶူဝ်းလႄႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၸူး ၸိုဝ်ႈၵေႃႉဢၼ်သူင်ႇၼၼ်ႉသေ ၽိူဝ်ႇၶဝ်ၽႅဝ်မႃး လႆႈပိုတ်ႇတူၺ်း ႁေႃႇၶူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ပဵၼ် ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈ ဢမ်ႇမီး ၶေႃႈၶႂၢင်းပၼ်သေ လႆႈတၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ၼႆသေ တိၺွပ်းမႃး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမျၢၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸၢမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇပႂ်ႉလူလွမ်တူၺ်း လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတိုၵ်းတေႃးၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈမိၼ်တရုၼ်း ၼၼ်ႉ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ထႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၸႂ်ႉၼႃႈလိၼ်မိူင်းထႆးသေ ႁဵတ်းလွင်ႈၵႃႉၶၢႆလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်းပၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ထၢၼ်ပလိၵ်ႈ မႄႈသွတ်ႇဝႃႈတႄႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းထႆးသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇသေ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၼ်တင်း ၸိူဝ်းတိၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၸွပ်ႇႁႃၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။


ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း edit