Wn/shn/ထၵ်ႉသိၼ်ၶျိၼဝတ်ႉ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 8 ပီ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ထၵ်ႉသိၼ်ၶျိၼဝတ်ႉ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 8 ပီ

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း၊ ဢေႃးၵၢတ်ႉ 22၊ 2023

ထၵ်ႉသိၼ်ၶျိၼဝတ်ႉ
ထၵ်ႉသိၼ်ၶျိၼဝတ်ႉ မိူဝ်ႈၶုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်တီႈ ပႅၼ်ႇတၵုၼ်ႇ

ထၵ်ႉသိၼ်ၶျိၼဝတ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈမၢၵ်ႈမီးလူင် မိူင်းထႆးၵေႃႈၸႂ်ႈ၊ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ၵေႃႈၸႂ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢွၵ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ႁိုင် 17 ပီသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း မိူင်းထႆးယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုင်ႈသိူဝ်ႈသီလႅင် ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈပၼ်ႁႅင်းမၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ထၵ်ႉသိၼ်ႇၶျိၼဝတ်ႉ ဢၼ်ၶီႇႁိူဝ်းမိၼ်သုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းသေ လူင်းမႃးတီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်တွၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပႆႇထိုင် တဵင်ႈဝၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆႇၽိတ်းၽိင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၽူႈဢဝ်တႃၶုၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးတီႈ လုမ်းတတ်းသိၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ထၵ်ႉသိၼ်ႇ 8 ပီ တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ၽိတ်းၽိင်ႈ 3 ဢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵႃႈ ၽၢႆႇလုမ်းတတ်းသိၼ်ၶဝ် တႅပ်းတတ်းဝႃႈ လွင်ႈၽိတ်းၽိင်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းဢၵတိ ဢၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈလီၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃး ၽွင်းမိူဝ်ႈ ထၵ်ႉသိၼ် ဢဝ်တႃၶုၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးလွင်ႈဢၼ်ၼ်မၼ်း လုၵ်ႉတီႈ ယေးငိုၼ်းၵၢၼ်သူင်/သႂၢင်းၵုၼ်ႇသေ ၵူႈငိုၼ်းပၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ 4 ႁဵင်လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးယဝ်ႈ။ မၼ်းၵူႈပၼ် ငိုၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2004 ၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်လွင်ႈၽိတ်းၽိင်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ မၼ်းၸင်ႇထုၵ်ႇၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 3 ပီယဝ်ႈ။

ၽၢႆႇလုမ်းတတ်းသတ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် မျၢၼ်ႇမႃႇၶဝ် ပေႃးတေသိုဝ်ႉလႆႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵၢၼ်ငၢၼ်းလၢဝ်ထိမ်းသျိၼ် ဢၼ်ပဵၼ် ၵၢၼ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းထၵ်ႉသိၼ်ႇ ၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ၵူႈပၼ်ငိုၼ်း ဢၼ်ၶီႈမၼ်းဢေႇဢေႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႈ။

ၵၢၼ်ၽိတ်းၽိင်ႈထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈတႄႇ ထီႇ 2 တူဝ် လႄႈ 3 တူဝ် ဢၼ်ဢၢင်ႈတႄႇႁဵတ်းမိူဝ်ႈ ပီ 2003 လႄႈ 2006 ၼၼ်ႉၼႆသေ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵၢၼ်ၽိတ်းၽိင်ႈၼၼ်ႉသေ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 2 ပီယဝ်ႈ။

ၵၢၼ်ၽိတ်းၽိင်ႈထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃႇပူဝ်ႇရေးသျိၼ်းသျိၼ်ႇ ၶွင် မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၵၢၼ်တႄႇလီၵွၼ်းၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်း 2 ဢၼ်သေၵေႃႈ လႆႈသုၼ်ႇႁဵတ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၽူင်းမူဝ်ႇပၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝႃႈပဵၼ် လွင်ႈႁႃၼမ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇသုၼ်ႇတူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၼႆသေၵေႃႈ ထုၵ်ႇၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 5 ပီ ယဝ်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ႁွင်ႉဢဝ် ထၵ်ႉသိၼ်ၵႂႃႇၸူး ၶွၵ်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈယူႇယဝ်ႉ။


ငဝ်ႈငႃႇ edit