Wn/shn/တီႈၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်လုတူၵ်းတီႈ ရတ်ႈသျႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဝၵ်ႇၵၼႃႇ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > တီႈၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်လုတူၵ်းတီႈ ရတ်ႈသျႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဝၵ်ႇၵၼႃႇ

ဝၼ်းပုတ်ႉ၊ ဢေႃးၵၢတ်ႉ 23၊ 2023

ထၵ်ႉသိၼ်ၶျိၼဝတ်ႉ
Yevgeny Prigozhin

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇသၢႆၵၢၼ်မိၼ်ရတ်ႈသျႃးၶဝ်ဝႃႈ တီႈၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်း လွင်ႈႁိူဝ်းမိၼ်လုတူၵ်း တီႈရတ်ႈသျႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃး ယႅပ်ႉၵေးၼီႇ ပရီႇၵွၸ်ႉၸိၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈ ဝၵ်ႇၵၼႃႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်းၽၢႆႇရတ်ႈသျႃး တီႈ ပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၶွင်ႉၶၢဝ်ႇ Grey Zone ဢၼ်မီးလွင်ႈ ၵွင်ႉသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းဝၵ်ႇၵၼႃႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ ႁိူဝ်းမိၼ်သုၼ်ႇတူဝ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵၢင်ႁၢဝ်ႇ တီႈ ၼႃႈလိၼ် တဝီးယႃး ပွတ်းႁွင်ႇမေႃႇသၵူဝ်ႇၼၼ်ႉ ယိုဝ်းတူၵ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႈ လႆႈငိၼ်းတႄႉ မိူဝ်ႈႁိူဝ်းမိၼ် ပႆႇတူၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်တုမ်ႉတႅၵ်ႇသွင်ဢၼ်သေ လႆႈႁၼ်သၢႆၵွၼ်ႉၽႆးသွင်ဢၼ်ၼႆ Grey Zone မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈၼၼ်။

ႁိူဝ်းမိၼ်ၵျႅတ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ သဵင်ႉပီႇတႃႇသပတ်ႉ သေ မိၼ်ၸူး မေႃႇသၵူဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးမႃး ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း 7 ၵေႃႉ လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁိူဝ်းမိၼ် 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉ တူၵ်းၽႃႇၺႃးၼင်လိၼ်သေၵေႃႈ ၽႆးမႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ဢေႇၵျႅၼ်ႇသီႇၶၢဝ်ႇတႅတ်ႉသ်ဝႃႈတႄႉ ႁႃႁၼ်ဝႆႉ တူဝ်တၢႆသီႇၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈတႄႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉ မိၼ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇတၼ်းတဵမ် ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ပရီႇၵွၸ်ႉၸိၼ်ႇ တီႈၼႂ်းငဝ်းတူင်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈလိုၼ်းသုတ်းသေ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈတႄႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈတီႈၼိုင်ႈတီႈ လိုမ်ဢႃႇၽရိၵ ဢၼ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ ၸိုဝ်ႈဢွင်ႈတီႈမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပရီႇၵွသ်ႉၸိၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းရတ်ႈသျႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၸုၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပရီႇၵွသ်ႉၸိၼ်ႇ ဢႃႇယု 62 ၶူပ်ႇၼႆႉ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်းသေ လႆႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်တင်း ၸွမ်ႁၢၼ်သိုၵ်းရတ်ႈသျႃးၶဝ်ႈယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ပႄႇလႃႇရုတ်ႈ ၶဝ်ႈငူပ်ႉငိပၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၼ်းသေ လႆႈဢဝ် တပ်ႉဝၵ်ႇၵၼႃႇ ၶၢႆႉၶဝ်ၸူးၼႂ်း ပႄႇလႃႇရုတ်ႈယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်းရတ်ႈသျႃးယဝ်ႉ။

ပရီႇၵွသ်ႉၸိၼ်ႇၵေႃႈ မၼ်းၽွမ်ႉၸႂ် တႃႇၶၢႆႉၵႂႃႇၼႂ်း ပႄႇလႃႇရုတ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႅပ်ႈမၼ်းၵႂႃႇမႃး လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈတႄႉ တီႈရတ်ႈသျႃးၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မၼ်း တီႈ ဢႃႇၾရိၵၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်ႈငႃႇ

edit