Wn/cdo/Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ dâung-giâ gì sì-găng tŭi-dì, diàng gáu nè̤ng gì kō̤-nèng-séng iā nâung

< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ dâung-giâ gì sì-găng tŭi-dì, diàng gáu nè̤ng gì kō̤-nèng-séng iā nâung
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 4 ng. 2 h. séng

1 hô̤, Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ gĭng-guó Báe̤k-gĭng

Dṳ̆ng-guók sék-kóng kŭng-găng-câng Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ (天宮1號) gì có̤i-sĭng câung-tái pàng-gū chók-lì lāu. Pàng-gū biēu-mìng, Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ lŏk gáu dê-giù gì sì-găng, iā ô kō̤-nèng bī nguòng-lài ê̤ṳ-cháik gì gó dì nék-giāng.

Ciŏng-gă găk liê diê-dău 160 gáu 180 gŭng-lī gì gŏ̤-dô dŭi-cŭng gáu lāu Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ gì gūi-cék. Gŏng-gé̤ṳ cī bĭh huák-hiêng, ciŏng-gă gì có̤i-sĭng ê̤ṳ-cháik sê, Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ bô siŏh huòi dâung diē dâi-ké-cèng gì chŏng-kāu sì-găng, sê găk Gáik-lìng-nà̤-dê (格林尼治) sì-găng lā̤-bái (4 ng. 1 h.) màng-buŏ 23: 25 cō̤-êu. Cuói biēu-mìng céng-ĭk chŏng-kāu â̤ sê Gáik-lìng-nà̤-dê sì-găng gì lā̤-bái â-dáu gáu bái-ék cā-tàu.

Dṳ̆ng-guók huŏng-miêng ī-gĭng mò̤ bêng-huák lièng-hiê gáu huāng-huòi-chŏng (返回艙). Có̤i-hâiu gì hâ-gáung guó-tiàng iâ kóng-cié mâ̤ lì .

Dáng-sê ciŏng-gă nêng-ùi, Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ buô-giông diàng gáu ìng-gùng cê̤ṳ-gṳ̆-kṳ̆ gì kō̤-nèng-séng sê iā nâung gì.

Ĭng-guók Hòng-tiĕng-guŏh (英國航天局) siū-sĭk gŭng-tiàng-sṳ̆ Richard Crowther gōng: „Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ cé-liông iā dáe̤ng, có̤ iā ngâing. Gâe̤ng ī-sèng sék-kóng gì ŭk-tā̤ dó̤i-bī, Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ â̤ sìng-sê̤ṳ gó duâi gì ák-lĭk, gó-chṳ̄ lòi-dăk iâ â̤ gêng-siōng dŭi-dṳ̆k ĭ. Bô siŏh huòi dâung diē duâi-ké-cèng gì sì-hâiu, duâi-buô-hông chŏng-tā̤ â̤ siĕu-hūi, càng-hài có̤i kō̤-nèng diàng gáu hāi gà̤-dēng.“

Siĕu-sék lài-nguòng

edit