Wn/cdo/Gŏ̤-kō̤ nâ dòng siŏh nĭk, Hók-ciŭ kō̤-sĕng hàng-ṳ̄ káng kō̤-diòng

< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Gŏ̤-kō̤ nâ dòng siŏh nĭk, Hók-ciŭ kō̤-sĕng hàng-ṳ̄ káng kō̤-diòng
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 6 ng. 6 h. Hók-ciŭ séng

Hók-gióng Sṳ̆-huâng Dâi-hŏk Hó-sṳ̆k Dṳ̆ng-hŏk gì gŏ̤-kō̤ kō̤-diēng, hŏk-sĕng gâe̤ng chió-nè̤ng hàng-ṳ̄ káng uòng kō̤-diòng bók diōng-chió

Mìng-dáng cêu-sê 2018 nièng Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k Gŏ̤-kō̤ gì tàu siŏh gĕ̤ng. Gĭng-dáng (6 nguŏk 6 hô̤) â-dáu, iā sâ̤ kō̤-sĕng dái lā̤ cūng-kō̤-céng gáu kō̤-diòng, tō̤ cê-gă gì ôi, tì-cièng sĭk-guáng mìng-dáng kō̤-cṳ̆ gì kuàng-gīng. Kō̤-diòng iâ â̤ ché siŏh ché bóng Ĭng-ngṳ̄ tiăng-lĭk gì nô̤i-ṳ̀ng, diêu-cīng gáuk bĭh gáu-sék tiăng-lĭk siék-bê siăng-ĭng gì duâi-nâung.

Sê̤ṳ-gáu gĭng-nièng dâ̤ 4 hô̤ hŭng-tăi gì īng-hiōng, â-dáu Hók-ciŭ ék-dĭk găk lā̤ dâung-ṳ̄. Mì-gĭ gé-ciā găk Hók-gióng Sṳ̆-huâng Dâi-hŏk Hó-sṳ̆k Dṳ̆ng-hŏk hó-gê̤ṳng huák-hiêng, ĭng-ôi dâung-ṳ̄, diô-dŭng dŭ sáik kó̤ lāu.

Siĕu-sék lài-nguòng

edit
Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.