Wn/cdo/2018 nièng Gŏ̤-kō̤ tàu siŏh kuŏ kō̤ uòng, cáuk-ùng dà̤-mŭk gŭng-buó

< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > 2018 nièng Gŏ̤-kō̤ tàu siŏh kuŏ kō̤ uòng, cáuk-ùng dà̤-mŭk gŭng-buó
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 6 ng. 7 h. Hók-ciŭ séng

Gĭng-dáng (6 nguŏk 7 hô̤) 9:00 gáu 11:30, sê Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k Gŏ̤-kō̤ gì tàu siŏh kuŏ — ngṳ̄-ùng gì kō̤-cṳ̆ sì-găng. Hŏk-sĕng kō̤ uòng, Mì-gĭ Gé-ciā dâ̤-ék sì-găng dò̤ gáu lāu cī siŏh huòi Ciòng-guók Ék-guóng (全國一卷) cáuk-ùng gì dà̤-mŭk. Dà̤-mŭk nguòng-ùng sāi Guăng-uâ băh-uâ-ùng siā, nô̤i-ṳ̀ng sê:

閱讀下面的材料,根據要求寫作。

2000年 農曆庚辰龍年,人類邁進新千年,中國千萬「世紀寶寶」出生。
2008年 汶川大地震,北京奧運會
2013年 「天宮一號」首次太空授課;公路「村村通」接近完成;「精準扶貧」開始推動。
2017年 網民規模達7.72億,互聯網普及率超全球平均水平
2018年 「世紀寶寶」一代長大成人
2020年 全面建成小康社會
2035年 基本實現社會主義現代化

一代人有一代人的際遇和機緣,使命和挑戰,你們與新世紀的中國一路同行、成長,和中國的新時代一起追夢、圓夢。以上材料觸發了你怎樣的聯想和思考?請據此寫一篇文章,想象它裝進「時光瓶」留待2035年開啟,給那時18歲的一代人閱讀。

要求:選好角度,確定立意,明確文體,自擬標題,不要套作,不得抄襲,不得洩露個人信息:不少於800字。

Huăng-ĭk siàng Bàng-uâ sê:

Tĕ̤k â-dā̤ gì cài-lâiu, áng iéu-giù siā-cáuk.

2000 nièng Nùng-lĭk gĕng-sèng lṳ̀ng-nièng (庚辰龍年), ìng-lôi giàng-diē sĭng chiĕng-nièng, Dṳ̆ng-guók chiĕng-uâng „sié-gī niè-giāng“ chók-sié.
2008 nièng Ông-chiŏng (汶川) dê-ngù diōng-giĕng, Báe̤k-gĭng có̤ Ó̤-ông-huôi (奧運會)
2013 nièng „Tiĕng-gṳ̆ng Ék-hô̤“ (天宮一號) tàu siŏh huòi tái-kŏng gá-cṳ̆; gŭng-lô „chŏng-chŏng-tŭng“ (村村通) ciék-gê̤ṳng uòng-siàng; „cĭng-cūng hù-bìng“ (精準扶貧) kăi-sṳ̄ chŭi-dông.
2017 nièng Uōng-mìng giĕ-muò dăk 7.72 é, Hô-lièng-uōng (互聯網) puō-gĭk-lŭk chiĕu-guó sié-gái bìng-gĭng cūi-bìng
2018 nièng „Sié-gī niè-giāng“ siŏh dâi biéng-siàng duâi-nè̤ng
2020 nièng Ciòng-méng gióng-siàng siēu-kŏng siâ-huôi (小康社會)
2035 nièng Gĭ-buōng sĭk-hiêng Siâ-huôi Ciō-ngiê Hiêng-dô̤i-huá (社會主義現代化)

Siŏh dâi nè̤ng ô siŏh dâi nè̤ng gì cié-ngê̤ṳ gâe̤ng gĭ-iòng, sé̤ṳ-miâng gâe̤ng tiĕu-ciéng, nṳ̄ gáuk-nè̤ng gâe̤ng sĭng sié-gī gì Dṳ̆ng-guók găk siŏh diô cà̤ giàng, sìng-dòng, gâe̤ng Dṳ̆ng-guók gì sĭng sì-dô̤i găk siŏh dŏi dŭi-móng (追夢), uòng-móng (圓夢). Ī-siông cài-lâiu niông nṳ̄ ciōng-gì lièng-siōng, sṳ̆-kō̤? Chiāng siā siŏh piĕng ùng-ciŏng, siōng-chiông ùng-ciŏng diō-diē „sì-guŏng-bìng“ (時光瓶) làu gáu 2035 nièng gái kŭi, ké̤ṳk hiā sèng-hâiu 18 suói gì siŏh dâi nè̤ng tĕ̤k.

Iéu-giù: có̤ chĭng-chū gáe̤k-dô, lĭk-é, ùng-tā̤, cê-gă kī biĕu-dà̤, mâ̤ sāi tó̤-cáuk, chău-sĭk, siék-ló gó̤-ìng séng-sék; ùng-ciŏng guó 800 cê.

Â-dáu 3:00 gáu 5:00 kō̤ só-hŏk. Mìng-dáng cā-tàu kō̤ ùng-cŭng, lī-cŭng, â-dáu kō̤ nguôi-ngṳ̄.

Siĕu-sék lài-nguòng

edit
Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.