Talk:Wn/cdo/2018 nièng Gŏ̤-kō̤ tàu siŏh kuŏ kō̤ uòng, cáuk-ùng dà̤-mŭk gŭng-buó

Latest comment: 4 years ago by Davidzdh in topic 原創報道

原創報道 edit

只篇報導包括我由考生夫塊得遘其內容。Davidzdh (talk) 05:54, 8 June 2019 (UTC)Reply

Return to "Wn/cdo/2018 nièng Gŏ̤-kō̤ tàu siŏh kuŏ kō̤ uòng, cáuk-ùng dà̤-mŭk gŭng-buó" page.