Wb/nia/Tanö Ni'amoni'ö

< Wb‎ | nia
Wb > nia > Tanö Ni'amoni'ö

Ba Wikibuku andre no so Zura Ni'amoni'ö ba li Niha ni'ali namada Sundermann, ba hiza lö sura sanolo ya'ita wangi'ila hewisa wa'auri niha ba ginötö da'ö. Ba da'a edöna mufa'anö hikaya Zura Ni'amoni'ö, he Amabu'ulali Sibohou ba he Amabu'ulali Siföföna. Moguna sibai da'a ena'ö abölö aboto ba dödöda nisura bakha ba Zura Ni'amoni'ö.

Gambara danö Ndraono Gizera'eli ba ginötö auri Yesu

Hana wa moguna sibai da'a? Angeragö duma-duma andre: So niha moroi ba soi bö'ö lö irai möi ba Danö Niha ba lö göi irai falukha ira Nono Niha. Awai zi so khöra sambua buku ngawalö gamaedola, hada, sinunö btn. moroi ba Danö Niha. Hadia sindruhu la'ila haniha ita ba aboto ba dödöra hewisa wamaluada ngawalö hada btn.? Lö'ö!

Andrö moguna sibai mbuku simane andre sanandrösa ba Danö Ni'amoni'ö same'e ena'ö abölö aboto ba dödöda Zura Ni'amoni'ö! Tanö Ni'amoni'ö no töi nibe'e ndra niha Yahudi ba niha Keriso ba danö ndraono Gizara'eli me föna, tanö hezo mowaö-waö ba mohalöwö duada Yesu.

Fefu da'a no halöŵö sebua ba soya i'a inötö. Simane ya'ugö ba ya'ita fefu, arörö ita ba ngawalö halöŵöda si ero ma'ökhö. Tenga da'a duho halöŵögu. Ba lö göi usöndra gazi moroi ba halöŵö simane. Andrö wa lö uröi ngawalö halöŵögu si ero ma'ökhö. Ufalua ia ha na so ginötö ma zui ba zi bongi. Börö da'ö ufa'ese-ese wama'anö ya'ia. Tahalö halöŵö simane da'a soguna ba wondrou'ö fangi'ila niha khöda. Moroi khöda, soguna khö niha khöda ba soguna khö ndraonoda miföna.

Nitöngöni: Oya sibai mbuku ilmiah sanandrösa ba Danö Ni'amoni'ö. No ubaso ösa ia me sikola teologi ba filsafat ndra'o. Ba hiza lö inötögu wombaso mangawuli fefu ia. U'oguna'ö manö sambua wurugö (li Indonesia ringksan) si so ba National Geographic[1] tobali dane-danenia. Ba unönö-nönö sa ni'ilagu moroi ba gumbu tanö bö'ö nibaso-basogu me föna me sekola teologi ba filsafat ndra'o.

Angolifa nösi

edit

Amabu'ula li si föföna ba si bohou

edit
 1. Hana wa lafotöi ia amabu'ula li si föföna ba si bohou?
 2. Hana wa so gamaehuta Zura Ni'amoni'ö ba Gereja Protestan ba ba Gereja Katolik?
 3. Hadia nifotöi Tanö Ni'amoni'ö andrö?
 4. Hadia so nasa ndraono Gizera'eli irugi ma'ökhö?

Hikaya Gamabu'ulali Sibohou

edit
 1. Maria ba Yosefo ba Nazareta
 2. Yesu samösa sohalöŵö ba danö?
 3. Fa'atumbu Yesu ba Mbetilekhema
 4. Yohane same'e fanasa ba nidanö Yoridano
 5. Böröta halöŵönia ba Kapernaum
 6. Fofanö-fanönia ba Galilaia
 7. Amatöröŵa Lowalangi
 8. Fe'amöinia ba Yerusalema
 9. Famakao ba famoröfa ya'ia
 10. Fanuriagö turia ba Yudea
 11. Fanuriagö turia nifalua Waulo
 12. Ira niha Keriso si föföna

Hikaya Gamabu'ulali Siföföna

edit
 1. Adamo ba Hawa
 2. Heza so kabu nifotöi Faradaiso?
 3. Noakhi ba owonia
 4. Malige Mbabeli
 5. Aberahamo ba Sarai
 6. Ösi nomo Yakobo
 7. Yosefo ba danö Miserayi
 8. Fa'atewu'a Ndraono Gizera'eli moroi ba Miserayi
 9. Fondrugi Danö Ni'amoni'ö
 10. Samu'eli ba Saulo
 11. Razo Dawido
 12. Razo Salomo
 13. Fa'aboto Yudea raya ba yöu


Talifusömi: Sirus Laia
Molo'ö fa'atumbu moroi ba Lölömatua,
molo'ö fekoli moroi ba London, Inggris.


Umbu

edit
 1. Jean-Pierre Isbouts, Atlas of the Bible. Exploring the Holy Lands, National Geographic, 2018, ISSN: 2160-7141


Fabaliŵa lala

edit

Fanolo ba wanura: Lala wanuraFama'oli nösiNgawalö templatNgawalö kategori

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö