Wb/jv/Tembang/Langgam Jawa/Walang Kèkèk

< Wb‎ | jv‎ | Tembang‎ | Langgam Jawa
Wb > jv > Tembang > Langgam Jawa > Walang Kèkèk

Walang Kekek
Panembang: Waljinah Pangripta: Waljinah

Tèks edit

 • Walang kekek menclok ning tenggok
 • mabur maneh menclok ning pari
 • aja ngenyek, ya mas, karo wong wedok
 • yen ditinggal lunga, setengah mati
 • e... ya... ye... ya... e... ya...
 • e... ya... ye.. yae... ya... yo... ya... yo...
 • Omah gendheng, ya mas, tak saponane
 • abot entheng tak lakonane
 • Walang abang menclok ning kara
 • walang biru walange putih
 • bujang maneh, ya mas, ora ngluyura
 • sing wis nduwe putu ora tau mulih
 • e... ya... ye... ya... e... ya...
 • e... ya... ye.. yae... ya... yo... ya... yo...
 • Andheng-andheng ana pilingan
 • aja dipandeng, mundhak kelingan
 • Walang ireng mabur mbrengengeng, walang ireng dawa suthange
 • yen dha seneng, ya mas, aja mung mandeng, golekana endi omahe
 • e... ya... ye... ya... e... ya...
 • e... ya... ye.. yae... ya... yo... ya... yo...
 • Bisa nggambang, ya mas, ora bisa nyuling
 • bisa nyawang, ora bisa nyandhing
 • Walang kekek, walange kayu
 • walang kayu tiba ning lemah
 • yen kepengin, ya mas, arep melu aku
 • yen mung nrima tak kon jaga omah
 • e... ya... ye... ya... e... ya...
 • e... ya... ye.. yae... ya... yo... ya... yo...
 • Walang kekek, ya mas, walange kadung
 • walang kekek, dereng rampung
 • Walang kekek menclok ning sawah
 • mabur maneh menclok wit jati
 • duwe bojo enom, ya mas, nyang ati susah
 • bojo tuwa watuke kekel, kesel mijeti
 • e... ya... ye... ya... e... ya...
 • e... ya... ye.. yae... ya... yo... ya... yo...
 • Mikul suket, ya mas, dientul-entul
 • senenge banget, ora bisa kumpul
 • Walang kekek menclok ning tampah
 • mabur mrene menclok wit pete
 • sumungkema mring Gusti Allah
 • tindaake dhawuh-dhawuhe

Sumber edit