Wb/jv/Tembang/Langgam Jawa/Rujak Uleg

< Wb‎ | jv‎ | Tembang‎ | Langgam Jawa
Wb > jv > Tembang > Langgam Jawa > Rujak Uleg

Rujak Uleg
Penyanyi: Waljinah
Pangripta: N.N./Budi
Irama:Kroncong/8 beat Tempo: 80

Tèks

edit
 • Rujak uleg, rasa sepet kakèhan cengkir
 • Atiné judheg, dhadhané seseg kakèhan pikir
 • Alam donya warna-warna kahananè, jarènè
 • Biyèn kandha, nalikané perang gedhé
 • Bandha nyawa, dilebokké negarané, jaréné
 • Muga-muga, gak énggala bubar waé
 • Rujak timun, dheleg-dheleg terus ngalamun
 • Jaréné gumun, blanjané cupet nggo tuku sabun
 • Alam donya warna-warna kahanané, jaréné
 • Biyèn apa, saikiné katon piyé
 • Ati murka, nggolèk ana, nyebut kéné, jaréné
 • Tiwas diangsa, jebul ra ana mariné
 • Kopi susu, ilang kopiné, kèri gelasé
 • Awaké kuru, pacaré mlayu entèk duwité
 • Alam donya warna-warna kahanané, jaréné
 • Ra digagas, papan omah kari pageré
 • Bandha bablas, anak bojo ra dipikir butuhé
 • Yèn ra mawas, malah bubrah rumah tanggané.

Sumber

edit