Wb/jv/Tembang/Kroncong Jawa/Kecik-kecik

< Wb‎ | jv‎ | Tembang‎ | Kroncong Jawa
Wb > jv > Tembang > Kroncong Jawa > Kecik-kecik

Kecik-kecik (kroncong)

Tèks

edit
 • Kecik-kecik, keciké Manila,
 • prayogané tumrap para muda,
 • mbésuk dadi wong kang dipercaya,
 • sing becik dienggo, dibuwang barang sing ala.
  • Oooing kecik keciké Manila
  • Oooing yèn wis kasèp njur aja gela
 • Kecik-kecik, diwadhahi takir,
 • sawo kecik saka Kaliasin,
 • bengi mikir, mas, ésuk soré mikir,
 • kok ya kebangeten dipikir ora rumangsa.
  • Oooing kayuné ukir-ukiran,
  • Oooing wong manis dadi pikiran
 • Kecik-kecik, keciké Manila,
 • sawo rontog, tibané nèng banyu,
 • biyèn ngaku, mas, jaré isih jaka,
 • ning bareng ketemu, hara ta anaké wolu.
  • Oooing turu Sala payungé ilang
  • Oooing dadi dhudha aja sumelang.
 • Kecik-kecik, dicucuk podhang,
 • manuk podhang méncok uwit jagung,
 • ésuk ngadhang, mas, awan soré ngadhang,
 • bareng wis ketemu, hara ta, ra wani nembung.
  • Oooing ana grumbul dalan luwak
  • Ooing yèn wurung bejané awak.
 • Kecik-kecik, mas, kecik sawo gunung,
 • tuku srabi ing kutha Semarang,
 • urip bujang, mas, kok rasané bingung,
 • bareng arep rabi, hara ta, reregan larang.
  • Oooing keciké digondhol wulung,
  • Oooing dhuwit sithik lèh nginger bingung.

Sumber

edit