Wb/jv/Kawruh bab kéwan lan manungsa

< Wb‎ | jv
Wb > jv > Kawruh bab kéwan lan manungsa

Buku isi isiné pérangan saka ngèlmu biologi perkara kéwan sacara umum lan manungsa sacara kusus.

Bab kéwan edit

Bab manungsa edit

Liya-liya edit

Sumber edit

  • 'Para goeroe ing normaalschool', 1929, Kawroeh bab Kéwan lan Manoesa. Serat kanggé moerid ing Normaalschool toewin goeroe ing pamoelangan alit. J.B. Wolters: Groningen, Den Haag, Weltevreden