Přełožk delnjoserbskeho powjercha softwary

edit

Witaj Zako, prawdźepodobnje wěš, zo su delnjoserbsku Wikipediju schwalili pod wuměnjenjom, zo so najprjedy interfejs do delnjoserbšćiny přełožuje. Tohodla trjebamy twoju pomoc. Je wosebite twarnišćo za zeserbšćenje w tutym wikiju. Wšitke zdźělenki softwary nadeńdźeš tu. Móžeš je přirunować z hotowymi hornjoserbskimi zdźělenkami, kiž tu namakaš. Móže to pomocliwe być, wosebje w nastupanju trěbnych syntaktiskich wariablow gramatiki dla. Za wobdźěłowanje zdźělenkow trjebaš prawa administratora, lěpje hišće běrokrata, zo by móhł wšě prełožene rjadki tež w zwisku softwary wutestować. Jeli sy zwólniwy a sy so w Betawikiju přizjewił móžeš mi mejlku na dundak (at) post.cz póslać, zo bych ći wotpowědne prawa spožčił. Wjeselu so na zhromadne dźěło w betawikiju. Snano móžemy cyłu wěcku na tute wašnje trochu doprědka ćěrić! Wutrobny postrow --Dundak 21:23, 11 July 2007 (UTC)Reply

Wp/dsb/sonet

edit

Ich finde, dass der Satz "Teke w lyrice ekspresionizma namakajomy sonety, tam jo dejał zginjenje starych gódnotow abo grotesknosć a źiwnosć wótbłyšćowaś" nicht ganz korrekt ist. In dem ersten Teil (vor dem Komma) gibt es "sonety", also Mehrzahl. Aber in dem zweiten Teil das Verb ist im Einzahl: "jo dejał"; das Subjekt sollte hier "sonet" sein.

Insgesamt, ich finde, dass es soll so sein: "Teke w lyrice ekspresionizma namakajomy sonety, tam su dejali zginjenje starych gódnotow abo grotesknosć a źiwnosć wótbłyšćowaś". Ich habe dieses Satz nicht selbst korrigiert, weil ich nicht Niedersorbisch kenne. --Derbeth talk 19:24, 20 September 2007 (UTC)Reply

Ok, erledigt. --Derbeth talk 10:19, 21 September 2007 (UTC)Reply

Wp/dsb/žanr

edit

Was ist korrekt: "computerowy" oder "komputerowy"? Die beiden Formen kann man in Wp/dsb/žanr finden. --Derbeth talk 21:35, 18 November 2007 (UTC)Reply