Thank you for edit Template:Wp/vi-nom/NomHover. I've edited it but I didn't know why there's always a "return"(CR+LF) on it. Now I get it. --虞海 07:55, 31 August 2008 (UTC)Reply[reply]

Trang Chính Edit

Lại gặp anh :D Cho em hỏi tại sao khi em đã dịch xong Trang Chính chuyển sang Main Page/vi lại còn đoạn chưa dịch bên dưới --minhhuy*= 14:41, 19 March 2010 (UTC)Reply[reply]

Thôi em giải quyết xong rồi, chúc vui! Hi vọng sau này chúng ta gặp lại tại đây, vì em chỉ lướt qua để tạo trang chính tiếng việt cho các dự án một lần thôi :D --minhhuy*= 00:19, 20 March 2010 (UTC)Reply[reply]
Xem User talk:Trần Nguyễn Minh Huy.

Comeback to Wikivoyage Edit

Please comeback to support Wikivoyage [1]. Regards.--Voyageditor (talk) 11:46, 21 February 2013 (UTC)Reply[reply]

The Vietnamese Wikivoyage has been approved to create but it is still waiting for bug 52034 [2]. Could you please ask them to open this bug. Thanks.--Voyageditor (talk) 15:44, 4 August 2013 (UTC)Reply[reply]
See User talk:Voyageditor.

sysop Edit

Mời bạn cho ý kiến tại Wy/vi/Wikivoyage:Thảo luận#Sysop của dự án (chính thức). Cảm ơn.--Cheers! (talk) 08:09, 2 May 2013 (UTC)Reply[reply]