User language
en-3 This user has advanced knowledge of English.
cdo-N Cī ciáh ê̤ṳng-hô gì mū-ngṳ̄Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄.
茲隻用戶其母語閩東語
zh-N 中文是这位用户的母语
cpx-1 Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā 莆仙語 / Pó-sing-gṳ̂ gì nèng-lĭk sê chĕ̤-gék.
茲隻用戶讀寫莆仙語 / Pó-sing-gṳ̂其能力是初級
nan-0 Chit-ê iōng-chiá m̄-bat Bân-lâm-gú (ia̍h-sī liáu-kái ū khùn-lân).
Users by language

I'm Zhouxingxingxx. I am from Fuqing, a county-level city in Fujian Province, China.