אני מַתִּתְיָהוּ שִׁמְעוֹן בן אַהֲרֹן.‏
I speak English.
Я говорю по русский.
Je parle un peu de français.
Ich kein spräche Deutsch.
אני לא מדבר עברית.‏
איך קײן שפּרעכע ייִדיש.‏