User:Tamara Ustinova/Uraline portal

VikiInkubatoran uraline portal


Avaitud uraližed Vikipedijad:
Suomalaiž-permižed: Suomen Estin Virun Vepsän Mägimarin Nitmarin Komin Komipermin Mokšan Erzän Udmurtan
Saamalaižed: Pohjoižsaamen
Ugrilaižed: Mad'jaran

Uraližed Vikipedijad VikiInkubatoras:
Suomalaiž-permižed: Karjalan Vodin Ižoran Livin Tornedalen suomen Kvenan
Saamalaižed: Suvisaamen Umesaamen Lulesaamen Pitesaamen Inarisaamen Skoltsaamen Kildinsaamen Tersaamen
Ugrilaižed: Hantin Mansin
Samodižed: Nenecan Sel'kupan Nganasanan Enecan Kamassian