Babel user information
awa-N इ सदस्य कय मातृभाषा अवधी होय ।
mai-5 ई प्रयोक्ताकेँ मैथिली क' व्यावसायिक स्तर क' ज्ञान अछि।
ne-4 यी प्रयोगकर्तासित नेपाली भाषाको पैदायसी निकटको ज्ञान छ।
en-5 This user has professional knowledge of English.
Users by language