Babel user information
ne-N यो प्रयोगकर्तासँग नेपाली पैदायसी ज्ञान छ ।
new-1 थ्व छ्यलामिनाप नेपालभाषाया बांलागु ज्ञान दु।
hi-2 इस सदस्य को हिन्दी का मध्यम स्तर का ज्ञान है।
ne-3 यी प्रयोगकर्तासित नेपाली भाषाको उन्नत स्तरको ज्ञान छ।
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
Users by language

.