"სამეგრელოში მოველ და საქართველო ვნახე" ილია ჭავჭავაძეEdit

,,ჯილოშ სქუა მუმულ ჯუა, ართმანგი რე ნამდგა რდასჷ" <<<––––შოთა რუსთაველიEdit

,,შხვას მეჩანქჷნ სქან თინა რე, მუსუთ ვარჷნ დინაფილი"<<<––––––შოთა რუსთაველიEdit