"სამეგრელოში მოველ და საქართველო ვნახე" ილია ჭავჭავაძე

edit

,,ჯილოშ სქუა მუმულ ჯუა, ართმანგი რე ნამდგა რდასჷ" <<<––––შოთა რუსთაველი

edit

,,შხვას მეჩანქჷნ სქან თინა რე, მუსუთ ვარჷნ დინაფილი"<<<––––––შოთა რუსთაველი

edit