Babel user information
igl-N Éné ekwu kí dé í chí native umà efù Ígáláà.
en-5 This user has professional knowledge of English.
Users by language