Ketu ɔ, toxo ɖokpo wɛ bo ɖo afɔligbe hwetɔn waji nù Benɛ to ɔ. E ɖo taligbe nù tokpɔn Plato tɔn bo ka lindo  dogbó Awɔnlin tɔn ǎ. Tokpɔnla Ketu tɔn hunnukun ɖebu ǎ.