• नाम - गिता साउँद
  • जन्म - २०४९-१२-६गते
  • बसाई - बैतडी , कैलपाल
  • कामकाज- शिक्षिका (स्कुलमि पडौन्या)
  • शिक्षा - बिएड तेस्रो बर्ष (१५ मि )