Template:Wt/ksh/Övverschreff/Saachjroppe
Deiht en Sigg med Övverschreffte dren en beschtemmpte Saachjroppe.

Parramehter Edit

1  —  Et Schproocheköözel. Kann läddesch ov vott blieve, dann es ed Kölsch.