Template:Wp/slr/Başgı Türk dillerindeki Vikipediyalar

Başgı Türk dillerindeki Vikipediyalar:

Azerbaycañca • Başqırdça • Çuvaşça • Güney Altayça • Güney Azerbaycañca • Gagavuzca • Qaraçay Balkarça • Qaraqalpaqça • Qazaxça • Qırğızça • Qırım tatarca • Özbekçe • Saxaca (Yaqutça) • Tatarca • Tuvaca • Türkiyçe • Türkmence • Uyğurca

İnkubatordaki Türk dilleri:

Çulımça • Dolgança • Xakasça • İli Türki dili • Qarayça • Qaşqayça • Qırımçaqça • Qumuqça • Nogayça • Şorça • Quzey Altayca • Xurosan Türkiyçesi • Salırça Sıbırça •