Category:Users:By language:ksw

Users in this category indicate they have knowledge of language S'gaw Karen (ksw).

 {{#babel:ksw-0|ksw-1|ksw-2|ksw-3|ksw-4|ksw-5|ksw}}
Babel user information
ksw-0 ပှၤသူတၢ်ဖိတဂၤအံၤတအိၣ်ဒီးအတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးဒီးကညီကျိာ်ဘၣ် (မ့ၢ်တမ့ၢ် အနၢ်ပၢၢ်တစဲးဘၣ်ဆၣ်အအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်ကီခဲလၢကနၢ်ပၢၢ်ဝဲကျိာ်တကျိာ်အံၤ).
ksw-1 ပှၤသူတၢ်ဖိတဃၤအံၤအိၣ်ဒီးတၢ်သံၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးကညီကျိာ်တစဲးတစဲးန့ၣ်လီၤ.
ksw-2 ပှၤသူတၢ်ဖိတဂၤအံအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အါအါလၢကညီကျိာ်န့ၣ်လီၤ.
ksw-3 ပှၤသူတၢ်ဖိတဂၤအံၤအိၣ်ပှဲၤထီၣ်ထီတၢ်နၢ်ပၢၢ်လၢကညီကျိာ်န့ၣ်လီၤ.
ksw-4 ပှၤသူတၢ်ဖိတဂၤအံၤအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်နၢ်ပၢၢ်လၢကညီကျိာ်ဒ်သိးဘူးကမ့ၢ်ကစၢ်ကျိာ်.
ksw-5 ပှၤသူတၢ်ဖိတဂၤအံၤအိၣ်ပှဲၤဒီးအတၢ်နၢ်ပၢၢ်လၢကညီကျိာ်ဒ်ပှၤစဲးနီၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ.
ksw-N ပှၤသူတၢ်ဖိတဂၤအံၤမ့ၢ်ပှၤကညီဖိတဂၤလၢကတိကညီကျိာ်န့ၣ်လီၤ.
Users by language

This category sorts users speaking S'gaw Karen (စှီၤ) by order of fluency: 1 = basic, 2 = intermediate, 3 = fluent, 4 = nearly native, 5 = professional, N = native.

No translated text (syntax: {{user language category|ksw|2=translated description}}).


Wikipedia · Wiktionary · Wikibooks · Wikinews · Wikiquote · Wikisource · Wikiversity

Subcategories

This category has the following 2 subcategories, out of 2 total.

1

N

Pages in category "Users:By language:ksw"

This category contains only the following page.