Wy/cs/Farma Vystrkov

< Wy‎ | cs
Wy > cs > Farma Vystrkov

Farma Vystrkov je zemědělská usedlost na Valašsku obklopená vzrostlými stromořadími, které jsou dle ÚSES označeny za významné krajinné prvky s funkcí biokoridoru. Usedlost tvoří přirozené biocentrum při vrcholu Vystrkovská strážka 428 m n. m. na otevřené náhorní plošině Kelčské pahorkatiny v lesní oblasti č. 37, mezi řekami Bečvou na východě, Juhyní na severu a potokem Loučka na jihu, mezi kopci Za pouští 445 m n. m. a Strážka 425 m n. m. ve vzdálenosti 5 km severozápadně od města Valašské Meziříčí. Etnografické umístění je na pomezí Valašska a Záhoří.

Mezi Strážkou a Vystrkovem je zemědělské letiště se dvěma 500 m dlouhými travnatými drahami, které je mezi sportovními aviatiky známé pro své dobré vzdušné podmínky a také jako místo konání mistrovství Evropy rádiem řízených modelů v letech 2004 a 2010. Pod kopcem Za pouští 3 km jihozápadně od Vystrkova se nachází enduro a motokrosová dráha, na které se také pořádalo mistrovství Evropy. Tuto přirozenou osu sportovních aktivit v těsné blízkosti města potvrzuje v roce 2003 vyznačená cyklistická trasa 6218 z Valašského Meziříčí do Branek a Kladerub viz Územní generel cykloturistiky pro region Severní Moravy a Slezska (ÚDIMO 1995).

Na jižním svahu kopce Strážka směrem k obci Poličná se nachází významné přírodní lokality, Junákov a Bojkov, rozčleněné stráně porostlé křovinami, ovocnými stromy a ojediněle duby. Bohatý výskyt vzácného ptactva, pěnice vlašská, pěnice hnědokřídlá, pěnice slavíková a pěnice černohlavá, žluna zelená, žluva hajní, ťuhýk obecný, krutihlav obecný a z rostlin lilie zlatohlavá. Jde také o doklad malovýrobního zemědělského hospodaření na svažitých pozemcích z minulých dob, tedy meze a úzké pruhy dřívějších políček.

Území je zařazeno do zemědělské přírodní oblasti pahorkatinné. Terénní poměry oblasti jsou dosti rozmanité. Terén je členitý, mírně zvlněný až svažitý se zhoršenou mechanizační přístupností o sklonu větším než 12°. Je zde nutné dodržovat protierozní opatření. Z hlediska zemědělské výroby je území zařazeno do zemědělské výrobní oblasti bramborářské se subtypem bramborářsko-žitným.

Jedná se o zemědělské oblasti vhodné pro běžnou zemědělskou výrobu, s omezením náročnějších druhů plodin. Jsou zde zastoupeny velkoplošné i lokální odvodňovací akce. Z hlediska živočišné výroby je to oblast vhodná především pro chov skotu.

Historie

edit

Od 14. století se na usedlosti chovaly ovce, později krávy a koně. Nejstarší dochovanou budovou je kamenná sýpka s klenutým sklepem z poloviny 18. století.

V kronice se uvádí, že jihozápadně od Lhoty, již na katastru Valašského Meziříčí – Poličné, ležela ves Drozdova Lhota, zmíněna v letech 1392, 1399 a 1403, a 1437 označovaná jako Radslavova Lhota, která v průběhu 16. a 17. století postupně zpustla a zůstal zde jen dvůr Vystrkov (Wisterkow), označovaný též Lhotsko nebo Lhotský dvůr, v mapách jako Wistorkowa Hof – 1. vojenské (josefské) mapování 1764-1768, Lhottokow Hof - 2. vojenské (Františkovo) mapování 1836–1840, Lhottskov Hof i Wystrkov - 3. vojenské mapování 1876-1878. Usedlost původně patřila k choryňskému lénu, díl rytířů z Wolfsberka, ale roku 1449 byla odprodána k arnoltovickému lénu, tedy katastru Poličná. Za tureckých válek byli na statku internováni turečtí zajatci. V roce 1830 rozsáhlá rekonstrukce.

Posledním majitelem šlechtického rodu byl hrabě Žerotín, který statek pronajímal svobodným rolníkům, v letech 1893–1933 Kráčmarovi, 1934–1945? (48?, 51?) Kubějovi.

Po 2. světové válce byl Vystrkov včleněn do socialistické organizace a byl využíván jako odchovna jalovic až do poloviny 70. let, poté pět let velmi intenzivně pustl.

Současnost

edit

Současní majitelé zde od roku 1980 hospodaří a od 1989 podnikají jako samostatně hospodařící zemědělci zaměření na chov koní na trvalých travních plochách. Milovníci přírody zde mají možnosti vyhlídky do širého kraje – Radhošť, Kelčský Javorník, Praděd, kontaktu s koňmi v pastvinách, ochutnat vodu ze studánky uprostřed bylinného bludiště a najít kešku. Příznivcům hry paintball slouží přírodní hřiště v rokli potoka. Zasněžené pláně náhorní plošiny jsou cílem provozovatelů snowkitingu. Turistická nástěnka, turistické mapy a průvodci krajem k dispozici zdarma ve spolupráci s Turistickým informačním centrem Valašské Meziříčí. Věřící se mohou zastavit k modlitbě u božích muk v podobě pískovcového kříže, který byl postaven v roce 1931 a zrekonstruován v roce 1993.

Fotografie

edit

Externí odkazy

edit