Wt/zgh/ⵜⵓⴷⵉⴼⵜ

< Wt‎ | zgh
Wt > zgh > ⵜⵓⴷⵉⴼⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ edit

ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ edit

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵕⵜ edit

ⵙⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⴰⴷⴼ

ⵉⵙⵎ edit

  ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓⵣ
ⴰⵎⵢⵉⵡⵏⵜⵓⴷⵉⴼⵜⵜⵓⴷⵉⴼⵜ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜⵜⵓⴷⵉⴼⵉⵏⵜⵓⴷⵉⴼⵉⵏ
ⴰⵏⴰⵡⵓⵏⵜⵉ

ⵜⵓⴷⵉⴼⵜ /tudift/ (ⵓⵏⵜⵉ)

  1. ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ, ⴰⵎ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ.

ⵉⵔⵎⴰⵡⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ edit

ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ edit