Wt/zgh/ⵜⵉⵥⵕⵉ

< Wt‎ | zgh
Wt > zgh > ⵜⵉⵥⵕⵉ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜEdit

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜEdit

ⵙⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵥⵕ.

ⴰⵙⵓⵙⵔⵓEdit

ⵉⵙⵎEdit

ⵜⵉⵥⵕⵉ

  ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓⵣ
ⴰⵎⵢⵉⵡⵏⵜⵉⵥⵕⵉⵜⵥⵕⵉ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜⵜⵉⵥⵕⵉⵡⵉⵏⵜⵥⵕⵉⵡⵉⵏ
ⴰⵏⴰⵡⵓⵏⵜⵉ
  1. ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵔⵔⵓⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ; ⵏⵖ ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⴰⵙⵏ ⵉⵚⵓⴹⴰⴼⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ/ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ.

ⵉⵔⵎⴰⵡⵏ ⵣⴷⵢⵏⵉⵏEdit

ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍEdit

ⵥⵕ ⵓⵍⴰEdit

  ⵥⵕ ⵜⵉⵥⵕⵉ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ.