Wt/zgh/ⵜⵉⵥⵕⵉ

< Wt‎ | zghWt > zgh > ⵜⵉⵥⵕⵉ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜEdit

ⴰⵙⵓⵙⵔⵓEdit

/ⵜⵉⵥⵕⵉ/

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜEdit

ⵙⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵥⵕ.

ⵉⵙⵎEdit

ⵜⵉⵥⵕⵉ (ⵓⵏⵜⵉ)

  1. ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵔⵔⵓⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ; ⵏⵖ ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⴰⵙⵏ ⵉⵚⵓⴹⴰⴼⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ/ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ.

ⵉⵔⵎⴰⵡⵏ ⵣⴷⵢⵏⵉⵏEdit

ⵥⵕ ⵓⵍⴰEdit

ⵜⵉⵥⵕⵉ