Wt/zgh/ⵜⴰⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ

< Wt‎ | zgh
Wt > zgh > ⵜⴰⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜEdit

ⴰⵙⵓⵙⵔⵓEdit

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜEdit

ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵏ- + ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ + -ⵜ.

ⵉⵙⵎEdit

  ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓⵣ
ⴰⵎⵢⵉⵡⵏⵜⴰⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜⵜⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜⵜⵉⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵉⵏⵜⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ /tasnʃnjalt/ (ⵓⵏⵜⵉ)

  1. ⵉⵥⵍⵉⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⵣⴳⵎⵏ ⵙ ⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏ.
  2. ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵉⵣⵔⵔⵡⵏ ⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏ.

ⵉⵔⵎⴰⵡⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏEdit

ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍEdit

ⵥⵕ ⵓⵍⴰEdit

  ⵥⵕ ⵜⴰⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ.