Wt/zgh/ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ

< Wt‎ | zgh
Wt > zgh > ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜEdit

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜEdit

ⵉⵔⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵍⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ, ⵙⴳ ⴰⵥⵖⵓⵕ + ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵏⵜⵉ (ⵜ).

ⴰⵙⵓⵙⵔⵓEdit

(IPA) /tasnaẓɣṛt/

ⵉⵙⵎEdit

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵕⵜ (ⵓⵏⵜⵉ)

  1. ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ.
  2. ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ.
ⴰⵙⵓⴼ ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵉⵏ
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓⵣ ⵜⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓⵣ ⵜⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵉⵏ

ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍEdit