Wt/syl/ꠈꠣꠅꠞꠣ ꠀꠍꠁꠘ ꠈꠞꠞꠣ ꠘꠣꠁ , ꠛꠥꠠꠤ ꠝꠞꠟꠦ ꠈꠣꠘ꠆ꠖꠞꠣ ꠘꠣꠁ

< Wt‎ | syl
Wt > syl > ꠈꠣꠅꠞꠣ ꠀꠍꠁꠘ ꠈꠞꠞꠣ ꠘꠣꠁ , ꠛꠥꠠꠤ ꠝꠞꠟꠦ ꠈꠣꠘ꠆ꠖꠞꠣ ꠘꠣꠁ

ꠖꠥꠘꠍꠟꠣ

ꠔꠞꠎꠝꠣ edit

ꠛꠣꠋꠟꠣ: খাওরা আছইন কররা নাই , বুড়ি মরলে কান্দরা নাই

খাবার সময় অনেক মুখ কিন্তু কাজের সময় কাউকে পাওয়া যায়না