Wt/ssf/buna

< Wt‎ | ssf
Wt > ssf > buna

buna 蕃藷,地瓜

buna 蕃藷,地瓜
buna ya parbun mathuaw makanshuz kaanin.  甘藷燜炰很好吃。
kahiwan mashtay sa thau malhuyza sa buna.  從前所有邵人都種甘薯。 
afu ya a pit’ia kaytalahan sa buna, maqitan kaanin ya ansinisin sa afu.  煮飯時甘薯切塊糝入,如果被拌糊了很好吃。